EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) er ved fundamentalt at ændre virksomheders ESG-rapportering.

For at kunne overholde rapporteringskravene i CSRD, skal oplysningskrav og datapunkter i de europæiske standarder for bæredygtighedsrapportering (ESRS) overholdes. Første udkast til ESRS-standarderne blev offentliggjort i november 2022. De endelige ESRS-standarder forventes offentliggjort i juni 2023. Hertil forventes en række sektorspecifikke ESRS-standarder at blive offentliggjort i slutningen af 2023.

Med de i alt 80 oplysningskrav og 800 datapunkter, stiller ESRS'erne langt højere krav til bæredygtighedsrapportering, end det nuværende direktiv om ikke-finansiel rapportering (NFRD). De berørte virksomheder skal fremadrettet rapportere i overensstemmelse med ESRS'erne og dermed offentliggøre langt mere omfattende oplysninger om bæredygtighed, understøttet af mål og datapunkter, end de tidligere har været vant til.

På denne side holder vi dig opdateret med vores seneste nyheder om CSRD, ESRS’erne, EU-taksonomien og ESG-rapportering generelt. I rapporten 'Get ready for the next wave of ESG reporting' giver vi dig bl.a. et samlet overblik over de kommende krav. Derudover får du indsigt i, hvordan din virksomhed bør forholde sig til de nye krav til ESG-rapportering. Nedenfor kan du finde mere info om, hvilke ydelser vi tilbyder inden for ESG-rapportering – vi opfordrer derudover til, at du holder dig opdateret på de nyeste indsigter, ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Hvornår gælder de nye krav?

I 2025 bliver de første årsrapporter, der indeholder oplysningskrav og datapunkter jf. ESRS-standarderne, offentliggjort. Det betyder altså, at virksomheder, der bliver omfattet af ESRS-standarderne fra 1. januar 2024 hurtigst muligt skal i gang med at forberede sig på at indsamle og sikre valide ESG-data.

De virksomheder der vil blive omfattet af CSRD, bliver omfattet løbende hen over de kommende år jf. nedenfor.

  • 2025 skal virksomheder i EU med mere end 500 ansatte (virksomheder, der i dag er omfattet af NFRD) indberette for regnskabsåret 2024.
  • 2026 skal store virksomheder, der opfylder to af tre krav: mere end 250 ansatte, 40 mio. EUR i omsætning og 20 mio. EUR i aktier, indberette for regnskabsåret 2025 – svarende til virksomheder i regnskabsklasse C (stor) jf. Årsregnskabsloven.
  • 2027 skal børsnoterede SMV'er indberette for regnskabsåret 2026 (dispensation til 2028 er mulig).
  • 2029 skal ikke europæiske selskaber med en nettoomsætning på over 150 mio. EUR i EU og med mindst ét datterselskab eller én filial i EU, indberette for regnskabsåret 2028.


Langt flere ESG-data at indberette - på tværs af en bredere vifte af emner

Fra 2024 og frem skal virksomhederne inkludere langt flere ESG-data, end tidligere. Ud over at følge deres resultater relateret til klimaforandringer, cirkulær økonomi og forurening skal virksomhederne være gennemsigtige med hensyn til, hvordan de håndterer tab af biodiversitet og reduktioner i ressource- og vandforbrug. Også sociale hensyn som f.eks. behandlingen af medarbejdere i virksomhedens egen organisation, og i øvrigt i hele værdikæden, bliver også et rapporteringspligtigt område med CSRD. 

Også oplysninger vedrørende politikker for forretningsadfærd, herunder forebyggelse af korruption og bestikkelse, forvaltning af leverandørforbindelser, lobbyvirksomhed og betalingspraksis, er omfattet. Dette er en udvidelse af både rækken af indikatorer, som virksomhederne skal rapportere om og af den dybde af oplysninger, der kræves, idet der er behov for langt større gennemsigtighed i hele værdikæden.

Hvis du vil vide mere om vigtigheden af at have indgående kendskab til sin værdikæde, kan du læse mere her. 

Effektiv ESG-rapportering sker ikke fra den ene dag til den anden

Et af CSRD's centrale formål er at sikre, at ESG-rapportering bliver mere datadrevet og får et større fokus i virksomhedernes årsrapporter. Mange virksomheder rapporterer allerede om deres bæredygtighedspræstationer bl.a. efter reglerne i Årsregnskabsloven. CSRD vil dog kræve et nyt fokus på en virksomheds bæredygtighedsrapportering, idet der er krav om involvering af bestyrelsen.

For at være i stand til at overholde rapporteringskravene i CSRD, skal virksomhederne etablere processer til at indsamle ESG-data, evaluere ESG-præstationer og rapportere i henhold til ESRS'erne på en hensigtsmæssig, effektiv og valid måde, der muliggører, at revisor kan afgive en review-erklæring på rapporteringen.

Et værktøj, der kan hjælpe din virksomhed med at holde styr på emissioner og sikre valide bæredygtighedsdata er Salesforce Net Zero Cloud. Det kan du læse mere om her. 

En omfattende forandringsledelsesøvelse

I takt med at virksomhedernes bæredygtighedspræstationer er genstand for stigende opmærksomhed, er ESG-rapportering blevet en strategisk vigtig prioritet for bestyrelserne at holde øje med. Da nogle virksomheder har under et år, før den første årsrapport, der skal indeholde oplysningskrav og datapunkter jf. ESRS-standarderne skal offentliggøres, er det vigtigt at være forberedt ved bl.a. at overveje følgende nøglepunkter:

  • Etablering af en styringsstruktur som ledes af bestyrelsen
  • Indførelse af en due diligence-proces på tværs af hele værdikæden
  • Integrere ESG i virksomhedens risikostyringssystemer
  • Forberedelse af limited assurance

Selv de virksomheder, der er langt fremme med deres bæredygtighedsrapportering, vil skulle foretage betydelige forbedringer i den måde de indsamler, behandler og rapporterer data om miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i værdikædens upstream og downstream aktiviteter.

I KPMG, kan vi hjælpe med at lave de indledende analyser der viser, hvor virksomheden er, og hvor den skal hen. Med vores værktøjer, som er udviklet fra international side, kan vi sikre en effektiv og hurtig proces med at skabe overblikket og fastlægge en plan for at kunne blive klar til at rapportere efter kravene i CSRD. Vi kan hjælpe med at navigere i det komplekse og skiftende rapporteringslandskab - uanset om der er brug for rådgivning om et strategisk perspektiv eller en specifik lovgivning.

Ræk endelig ud, hvis I ønsker at høre mere. 

Kontakt vores eksperter indenfor ESG-rapportering

Læs flere indsigter om ESG-rapportering her