Hvorfor er teknologi en vigtig del af løsningen?

Med det øgede fokus på, hvordan ESG-agendaen kan bruges til at fremme bæredygtighed på tværs af sektorer og brancher, er det vigtigt at gentænke teknologiens rolle. Teknologi kan bruges til at ændre den måde, en organisation arbejder på til at være grønnere og mere bæredygtig. For at drive ESG-agendaen er det desuden essentielt at have de rigtige data, der viser, hvad der sker i organisationen, for at kunne rapportere og skabe reel forandring.

Dette kan øge en organisations evne til at optimere emissioner og output, samt til at identificere ”red flags” for bæredygtighedsdagsordenen i hele virksomheden. Hos KPMG mener vi dog, at det er lige så vigtigt at forstå, hvilken effekt teknologi kan have på ESG – især ved at gentænke miljømæssigt og socialt ansvar i vores teknologiske løsninger.

Hvilke services tilbyder vi?

Vi tilbyder en tilpasset løsning baseret på en gennemgang af jeres organisation, hvor vi identificerer de største muligheder og udfordringer. Vi fokuserer tilmed på at skabe en transformativ forretning, når det kommer til jeres dataindsamling og -behandling.

Denne teknologiske transformation sker gennem følgende tre trin; en datadrevet mulighedsvurdering, løsningsudvikling og implementering. Gennem dette kan vi hjælpe med at scope datapunkter, så I kan arbejde strategisk med ESG. 

Datadrevet vurdering af muligheder
Vi starter vores ESG-teknologiske løsninger med en mulighedsvurdering, designet til at kortlægge de muligheder og udfordringer, der eksisterer inden for jeres forretningsstruktur. På samme måde vurderer vi også niveauet og kvaliteten af de eksisterende data. Dette vil resultere i et katalog over muligheder, der er mulige at forfølge i jeres virksomhed.

Løsningsudvikling
Med udgangspunkt i de udvalgte områder fra førnævnte katalog udvikler vi en løsning, der måler og handler på de besluttede ESG-datapunkter.

Implementering
Med udgangspunkt i løsningen hjælper vi med implementeringen af det nye system på tværs af jeres organisation, da vi ved, at data, processer og mennesker skal arbejde sammen for at sikre succes.

Kontakt vores eksperter, og læs flere indsigter her

Hvis du eller din virksomhed er interesseret i at høre mere, er I velkomne til at række ud til Michael Birkebæk Jensen.