Det er blevet almindelig praksis at inddrage ESG-faktorer i investeringsbeslutninger. For finansielle institutioner, kapitalforvaltere, banker og pensionsselskaber spiller ESG-forhold en væsentlig rolle i at undgå negative påvirkninger og bidrage til bæredygtig udvikling gennem de rigtige investeringer. Bæredygtig finansiering har til hensigt at: for det første forbedre finansverdenens bidrag til bæredygtig og inklusiv vækst og imødegå klimaforandringer. For det andet at forbedre den finansielle stabilitet ved at inkorporere miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) faktorer i investeringsbeslutninger.

Ændringer i samfundets forventninger til den finansielle sektor skaber efterspørgsel efter ESG-data og bæredygtig finansiering. Nutidens investorer står over for udfordringer i form af større fokus på ESG-rapportering, ny lovgivning om bæredygtig finansiering, manglende standardisering og en ændret risikoprofil til et mere langsigtet perspektiv.

Hvorfor er bæredygtig investering og finansiering relevant?

Finansiering relateret til ESG giver mulighed for at skabe attraktive handelsresultater og bredere forretningsværdi, herunder:

  • Sikring af den bedste adgang til kapital i et vanskeligt kreditmarked: Debitorer med en klar plan for deres arbejde med ESG, kan se væsentligt større appetit på deres kredit. 
  • Opnåelse af de bedste vilkår, herunder potentielle kapitalomkostningsfordele: Efterhånden som kreditmarkederne oplever stramninger af vilkår og øget prissætning, kan adgangen til kapitalfordele ved ESG-finansiering øge konkurrencen og vilkårene. 
  • Bevis overfor interessenter, at I har forpligtet jer til arbejdet med ESG: at tage ansvar for ESG bidrager til et større fokus internt i virksomheden, men beviser også over for kunder, leverandører, medarbejdere og regulatorer, at I tager ESG seriøst. 

Debitorer bør tænke mod en fremtid, hvor - "Ingen ESG er lig med ingen kapital" - efterhånden som kapitaludbydere i stigende grad ser på alle lånemuligheder med ESG i baghovedet. Derudover bør de overbevise långivere om, at ESG er en strategisk prioritet for virksomheden, da dette er et af de væsentligste minimumskrav for at få adgang til kapital.

Hvad er bæredygtig investering og finansiering?

Bæredygtighedsrelaterede gældsaftaler involverer banker, kreditfonde og højforrentede obligationer, der dækker alle sektorer, herunder både store og mellemstore virksomheder.

Mange af disse er lån optaget til generelle virksomhedsformål eller M&A, men inkluderer ligeledes tilsagn fra låntagere om at nå et eller flere ESG-mål. Andre involverer, at hele provenuet fra transaktionen er forpligtet til ESG-formål eller -projekter.

Hvordan kan vi hjælpe dig på din rejse mod bæredygtig investering og finansiering?

Vi ved fra erfaring, hvordan långivere vurderer låntageres ESG-mål som en del af kreditprocessen. Vi hjælper låntagere gennem deres finansieringslivscyklus og udnytter vores erfaring til at støtte dem i at:

  • Evaluere og forbedre ESG-finansieringsmuligheder, understøttet af virksomhedens andre ESG-forslag efter behov.
  • Identificere potentielle långivere ved at udnytte vores stærke relationer til långivere og uafhængige verifikatorer af bæredygtighedsmål. 
  • Forberede til markedet for at maksimere appetitten og udsigten til succes.
  • Forhandle kommercielle vilkår for ESG-finansiering.
  • Vi er også i kontakt med vores Sustainable Bonds Assurance SMV'er, som kan støtte med certificering af selve obligationen, brug af provenu, relaterede KPI'er eller med anerkendte eksterne rammer såsom Climate Bond Initiative.

Kontakt vores eksperter, og læs flere indsigter her

Hvis du eller din virksomhed er interesseret i at høre mere om bæredygtig investering og finansiering, så er i velkomne til at række ud til vores eksperter nedenfor.