Leaders 2050 er et KPMG-organiseret, eksternt netværk for...

circles

Leaders 2050 er et professionelt netværk ledet af KPMG for fremtidige ledere fra alle sektorer, der har interesse i Net Zero, grøn vækst og bæredygtighed, med fokus på diversitet og inklusion. Netværket har til formål er at klæde den næste generation på med de nødvendige kompetencer, relationer og målrettethed, for at skabe en mere bæredygtig fremtid.

Hvorfor er Leaders 2050 vigtigt?

                                                             

Net Zero er en af de vigtigste udfordringer i vores tid.


At opnå Net Zero vil være en af de største udfordringer i nyere tid. Regeringer, virksomheder og individer erkender, i stigende grad, at det er nødvendigt at handle nu for at forhindre de værste konsekvenser af klimaændringerne og begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C over det førindustrielle niveau.
               
L2050 er bygget på at samle unge professionelle til at tage denne udfordring op.            
                                                             

Unge spiller en afgørende rolle for at fremme klimaindsatsen.


At styrke unge professionelle i dag, som være fundament for at levere Net Zero i løbet af deres karriere. De ’unge professionelles stemmer’ bliver ikke hørt til fulde i klimadebatten.
               
L2050 kan bidrage til at give unge professionelle kompetencerne, relationerne og en platform, der kan spille en aktiv rolle i omstillingen henimod Net Zero.            
                                                             

Netværk på tværs af industrier er afgørende for at opnå Net Zero.


At opnå Net Zero vil blive kompliceret og kræver et samarbejde mellem regeringer, virksomheder og individer i en hidtil uset skala.
               
L2050 giver mulighed for at styrke relationer på tværs og bringer unge professionelle med forskellige baggrunde sammen for at arbejde med et fælles mål.            

Hvad er vores formål?

squares

Vores tidligere events

Lederne 2050: Diversitet for Net Zero

Se lanceringseventet for vores rapport om diversitet for Net Zero og vejledende principper, som er optaget torsdag den 20. oktober 2022. Eventet samlede Storbritanniens fremtidige ledere og eksperter, der er interesserede i at fremme Net Zero med diversitet.

Formålsorienteret virksomhed: Hvad er de unge professionelles rolle?

I samarbejde med NatWest Group, samlede vi førende individer på tværs af industrien og den næste generation sammen for at udforskeunge professionelles rolle i udviklingen af  formålsorienterede virksomheder.

Det er op til den næste generation af ledere, at skabe den fremtid, vi ønsker. Leaders 2050 er vores mulighed for at begynde at gøre dette i dag.

Leaders 2050 DK komité