4 mins read

D. 7 juni. blev Leaders 2050 lanceret i Danmark. Vi markerede denne begivenhed ved at afholde et event med mere end 50 unge fagfolk på tværs af forskellige organisationer som blev inviteret ind på vores kontor i København. Her var arrangementets fokus, den danske energiomstilling og de professionelle unges rolle i at støtte og opnå denne dagsorden. 

Hvad går Leaders 2050 ud på?

Leaders 2050 er et professionelt netværk på tværs af virksomheder, som ledes af KPMG og henvender sig til unge i alle sektorer, der har interesse i energineutralitet, ren vækst og bæredygtighed. Leaders 2050 har til formål at forbinde ligesindede individer i Danmark, samtidig med at de tager del i et bredere globalt netværk i 14 lande (og flere kommer til!).

I dette blogindlæg vil jeg dele indsigter fra vores lanceringsevent, hvor vi forenede os med en række inspirerende ledere fra den danske energisektor, der delte deres perspektiver på den grønne omstilling og den afgørende rolle unge spiller i støtten denne dagsorden.

(PS. De følgende pointer er reduceret til generelle pointer med øje for dette blogindlæg, og de er ikke direkte tilskrevet nogen af vores talere.)  

1. Danmark spiller en stor rolle på internationalt plan, når det kommer til at vise at grønne alternativer eksisterer og kan konkurrere med traditionelle energikilder

Historisk set har Danmark spillet en stor rolle med sine banebrydende vedvarende energiløsninger. Samtidig har danske nøgleorganisationer og den danske stat prioriteret deling og distribution af opnået viden til internationale publikummer. At skabe en samarbejdsbaseret tilgang mellem statslige organer, statsejede virksomheder og private virksomheder blev til vores event understreget som en nøglefaktor til succesen for at sikre Danmarks vej til energineutralitet.

2. Energisektoren kan hjælpe med at frigøre muligheder for dekarbonisering i andre sektorer, mens en holistisk tilgang er nødvendig for at opnå de rigtige resultater

Energisektoren besidder potentialet til at være katalysatoren for en bredere systematisk forandring. Dagen hvor størstedelen af elektricitet kommer fra rene kilder, vil medføre tilblivelsen af et kraftfuldt værktøj, der kan støtte dekarboniseringen af andre sektorer såsom transport, varme og industri. Selvom store udeledere indenfor gas- og oliesektoren historisk set har bidraget signifikant til klima forandring, så vil de spille en stor rolle i at opnå energineutralitet. Konfronteret med en brændende platform, bliver de nød til at tilpasse sig for at kunne fortsætte med at forblive relevante på markedet, hvorfor der er en stor forventning til, at de vil drive og opnå forandring indefra.

3. Mens investeringer i teknologi kan spille en central rolle i drivkraften bag forandring, vil en succesfuld transition også kræve adfærdsmæssig forandring og en kollektiv indsats

Investering i ny teknologi er givetvis nøglen til at opnå energineutralitet, men det er afgørende at huske, at det ikke er den eneste bevæggrund. Innovationer i teknologien er mest indflydelsesrige, når de kombineres med forandringer på det menneskelige plan. Ved at fokusere på uddannelse og adfærdsforandringer, uanset alder, kan individer f.eks. lære, hvordan man kan foretage mere bæredygtige valg, hvilket har en vital betydning for skiftet mod en ny status quo.  

4. Vi bliver nød til at styrke bestyrelsesmedlemmer med nødvendige værktøjer for at kunne navigere i nye bæredygtighedskrav

Rollen hos den øverste ledelse og bestyrelsen er signifikant, når virksomheder styres mod mere bæredygtige praksisser. Et fokus på uddannelse og træning er essentielt for at kunne hjælpe med at styrke bestyrelser til at integrere ESG og bæredygtighed i deres virksomhedsstrategier. Studier har vist, at mange bestyrelser i den nordiske region signifikant mangler det nødvendige niveau af beredskab for effektivt at kunne håndtere kommende regulatoriske og rapporteringsmæssige krav.

5.  Vi skal øge samarbejdet mellem unge fagfolk og senior ledelse samt have tillid til at udfordre ledelsen på de centrale emner, der betyder noget

Samarbejde mellem unge fagfolk og senior ledere er afgørende for at drive forandring. Innovation og handling sker ved at omfavne mangfoldig tankegang og nye synsvinkler fra de yngre generationer sammen med ekspertisen fra senior ledere. Alle organisationer bør stræbe efter at udvikle en kultur og kanaler, hvor senior ledere og unge fagfolk kan inspirere og lære fra hinanden.

6. Som ung fagperson er det afgørende at opbygge et solidt netværk

At drive forandring handler først og fremmest om mennesker. At skabe forbindelser, dele viden og erfaringer er af stor betydning. Vi skal skabe rum til at engagere os med hinanden for at løse problemer og fremme hinandens kreativitet for at skabe en ny og mere grøn fremtid.

Leaders 2050 er et netværk, hvor du kan opbygge forbindelse til andre unge, der deler din passion for en bæredygtig fremtid. Hvis du ønsker at deltage i vores næste event, så sørg for at tilmelde dig netværket nu 

Se optagelsen af hele vores lanceringsevent her

Flersproget post

Denne post er også tilgængelig på følgende sprog