I KPMG, har vi netop opdateret vores omfattende klimaplan, som blev lanceret sidste år med målet om ”Net Zero”-udledninger i 2030, 20 år tidligere end Parisaftalens mål. Vores Impact Plan indeholder derudover en række andre målepunkter såsom inklusion, miljø, ligestilling og biodiversitet samt medarbejderes frivillige arbejde.

Med vores Impact Plan har vi taget konsekvensen af vores årelange rådgivning om bæredygtighed og arbejde på ESG-området. Planen indebærer konkrete og ambitiøse mål for klima, mennesker og velstand, samt at tilskynde medarbejdere til at deltage i frivilligt arbejde. I kraft af KPMG’s 236.000 medarbejdere på globalt plan og tilstedeværelse i 146 lande har vores Impact Plan således et omfattende globalt potentiale.

600 timers frivilligt arbejde i 2021

I 2021 har vores medarbejdere bidraget med mere end 600 pro bono timer, hvor af en væsentlig del af timerne er gået til gennemførelse af projekterne Mind Your Own Business Academy og Velkommen Hjem. De to projekter støtter henholdsvis unge fra udsatte boligområder med at komme i gang med en forretningsidé, og soldaterveteraner i at udforske, hvordan deres militære kvalifikationer kan bruges i en civil karriere. Det sker gennem mentorprogrammer, hvor seniormedarbejdere fra KPMG hjælper veteraner med at omstille deres militære færdigheder til civilt arbejde. 

Vores Impact Plan består af fire overordnede tilgange:

  

Planet

KPMG skal i 2030 være en CO2-neutral organisation, der ikke udleder mere drivhusgas, end planeten kan optage, og blandt andet nå et mål om at forbruge 100 pct. grøn elektricitet. Det mål blev nået på KPMG’s hovedkontor i København i januar 2020.

Prosperity

KPMG's partnerskaber med UNESCO og andre organisationer sikrer uddannelse og livslang læring. Gennem vores nyligt lancerede KPMG IMPACT-netværk understøtter vi vores kunder på deres rejser mod bæredygtighed, og vi bidrager til udformning af  ESG-handleplaner.

For eksempel hjælper vi to NGO’er pro bono med at udvikle en algoritme, der kan hjælpe med at forudsige, hvornår organisationernes bidragydere vil være tilbøjelige til at stoppe deres donationer. Det sætter organisationerne i stand til at forsøge at beholde de fortsatte donationer.

Governance

I 2020 opdaterede vi vores globale adfærdskodeks og vores værdier. Vi bruger også vores position og ekspertise til at hjælpe med at harmonisere håndtering samt rapportering af ESG-indsatser. 

Når det kommer til governance har vi, i 2021, bl.a. udført vigtigt tilsynsarbejde for Danske Bank, samt for Erhvervsstyrelsen i forhold til at kontrollere COVID-19 kompensationsordninger.

People

I 2020 blev der iværksat en plan for mangfoldighed, ligestilling samt bidrag til en positiv samfundsudvikling gennem frivillige indsatser, Collective Action Plan. Planen er baseret på input og deltagelse fra tusinder af medarbejdere i KPMG.

I 2022 har KPMG i Danmark ligeledes lanceret nye mål for at sikre en arbejdsplads kendetegnet ved kønsdiversitet. Således har vi vedtaget en målsætning om, at vores bestyrelse, ved udgangen af 2026, skal bestå af 40% kvinder. På andre ledelsesniveauer (senior manager, director og partner) er målet minimum 35% ved udgangen af FY30. 

Følg os

Læs mere om vores IMPACT strategi