Hvorfor IDE er vigtigt for dig?

Ikke alene er det at have en klar tilgang til at fremme inklusion, mangfoldighed og ligestilling (IDE) ganske enkelt den rigtige ting at gøre; det er også noget samfundet, investorer og medarbejdere i stigende grad forventer rundt om i verden. Der er flere vigtige grunde til at udvikle en IDE-tilgang:

  • Lovgivningsmæssig kontrol og pres
  • Adgang til kapital
  • En differentiator i forhold til at tiltrække og fastholde talent
  • Opbygning af tillid
  • Bedre service til kunder og lokalsamfund
  • Forbedrede muligheder for eksterne investeringer
  • Forbedret produktivitet og medarbejderinddragelse

Investering i I&D fører til meget klare fordele:

Bedre brainstorming
En mangfoldighed af muligheder og ideer kan føre til rigere, mere produktive diskussioner under brainstormsessioner.

Bedre beslutningstagning
Teams med en høj grad af diversitet er 60% hurtigere til effektiv beslutningstagning end ikke-diverse teams.

Øget fortjeneste
Virksomheder med etisk/kulturelt forskelligartede ledelsesteams er 30% mere tilbøjelige til at opleve en fortjeneste over gennemsnittet.

Øget kreativitet
En mangfoldighed af ideer og synspunkter kan føre til kreativt gennembrud. Teams kan være bedre forberedt på ændringer for at afspejle kundernes behov.

Bedre forbrugerforståelse
49% af arbejdsgiverne fokuserer på mangfoldighed for bedre at forstå forbrugerne.

Fremmer innovation
Virksomheder, der skaber et rummeligt miljø, rapporterer om en stigning på 83% i innovation.


Hvilke services kan vi tilbyde for at hjælpe med jeres IDE?

Vi hjælper med at etablere, opdatere og vedligeholde tilgange til IDE, afhængigt af jeres forespørgsel. Dette gør vi ved at samle en række teams, der arbejder sammen om at rådgive vores kunder.

Vores tilbud er fokuseret på fire nøgleområder, understøttet af værktøjer som identificerer IDE-udfordringer, overvåger fremskridt og vurderer effekten. Disse kan skræddersyes til jeres virksomhed, ​​og hjælper med at bringe den bedste viden fra KPMG og jer sammen.  

Opdag
Vi kan hjælpe jer med at analysere og afdække jeres nuværende tilgang til inklusion og diversitet, samt muligheden for hurtige gevinster og store påvirkninger med inklusion IQ-diagnostik, mapping af inklusionsnetværk, vurdering af mangfoldighedsdata, analyse/dashboard over løngab og sektorbenchmarking.

Skift
Vi kan støtte jer i at levere på jeres strategi ved at øge mangfoldigheden og den sociale lighed, samt ved at forankre en inkluderende kultur. Dette gøres gennem en ændring af adfærden og jeres inklusionskultur og og gennem læringsprogrammer og procesgennemgang.

Aktivér
Vi kan samarbejde med jer om at engagere jeres organisation i jeres IDE-strategi og sikre tilpasning og buy-in på målene. Dette gøres gennem IDE strategirum, bestyrelses-/direktørengagement og træning, handlingsplanlægning, målsætning, workshops og gennem governance.

Service
Vi kan levere en "administreret service" eller ressource til at understøtte jeres centrale IDE-team med tidskrævende aktiviteter såsom: dataoplysningskampagner, programstyring af initiativer, intern eller ekstern rapportering, ligelønsrevision og gennem rådgivning.

Kontakt vores eksperter, og læs flere indsigter her

Hvis du eller din virksomhed er interesseret i at høre mere om IDE-programmer, så er I velkomne til at række ud til vores eksperter nedenfor.