Er du tilfreds med dit ERP-system?

ERP-systemet er rygraden i en virksomhed – det er det system, der understøtter hovedprocesser som økonomi, order-to-cash, procure-to-pay, lagerstyring og produktion.

Virksomheder har ofte komplekse og gamle ERP-systemer med mange tilpasninger og komplekse integrationer. Det er resultatet af mange års forbedringer af det oprindelige ERP-system på grund af nye forretningskrav og opkøb/salg.

ERP-systemet ses ofte som et gammelt, ineffektivt system, der ikke længere opfylder virksomhedens krav og endda hæmmer virksomhedens evne til at forfølge nye forretningsmuligheder.

Samtidig opfattes ERP-projekter som risikable og dyre projekter, der ofte forsinkes, og som lægger et betydeligt pres på vigtige forretningsressourcer i organisationen. Derfor har mange virksomheder været tilbageholdende med at investere i ERP og har i stedet fokuseret på CRM, business intelligence og automatiseringsløsninger, der typisk er mindre risikable og anses for at have en bedre businesscase både på kort og langt sigt.  I dette blogindlæg kan du læse mere om, hvorfor mange virksomheder undgår ERP-projekter.

Hvad er et ERP-system?

ERP er en forkortelse af Enterprise Resource Planning. ERP-systemer indeholder stamdata om kunder, produkter, leverandører, oversigt over konti og anlægsaktiver samt transaktionsdata såsom salgsordrer, indkøbsordrer, produktionsordrer, lagerstyringsbevægelser, kundefakturaer, leverandørfakturaer og finansielle posteringer.

ERP-systemer har en tæt integration mellem logistikprocesser og økonomi, så en logistiktransaktion automatisk genererer en finansiel postering, og ERP-systemet er det centrale system for finansiel rapportering. Nogle af de førende ERP-systemer på markedet er Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations, SAP S/4HANA og Oracle Fusion.


Som svar har ERP-leverandørerne foretaget betydelige investeringer i løbet af de sidste ti år for at bringe innovation ind i deres løsninger, f.eks. realtidsanalyse og -rapportering, intuitiv brugeroplevelse og cloud-versioner, der lover enklere og mere effektiv implementering og drift. I øjeblikket er der derudover fokus på at gøre ERP-systemer "intelligente" ved at bruge AI til at hjælpe brugerne og automatisere processer, da det forbedrer kvaliteten og reducerer den manuelle arbejdsbyrde.

Men mange virksomheder har endnu ikke draget fordel af disse innovationer og sidder fast med et forældet ERP-system.

Vi kan hjælpe dig med at planlægge og gennemføre en forbedring af dit ERP-system

Vi hjælper vores kunder med at få succes med deres ERP-forbedrings-/forretnings-transformationsprogrammer. Vores ydelser er opdelt i tre kerneområder:

 • Vi hjælper dig i alle faser af ERP-implementeringen fra strategi til kvalitetssikring, hvor vi rådgiver om, hvordan du mindsker risici og styrer systemimplementeringspartneren.
 • Vi kan hjælpe dig med at komme i skyen ved at implementere Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations. Vi bruger vores prækonfigurerede best practice-løsning KPMG Powered Enterprise og vores globale delivery-netværk. 
 • Vi råder over en omfattende værktøjskasse inden for projektledelse og leverer ERP-projektledelse, hvor vi påtager os projektledelsesroller på vegne af vores kunder.

Vi er ERP-specialister og projektledere med et forretningsmæssigt mindset. Vi forstår både forretningen og IT, og vi trives i krydsfeltet mellem disse funktioner. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi leverer på hvert af vores tre ekspertområder.

ERP-implementering: fra strategi til kvalitetssikring

KPMG kan guide dig gennem hele ERP-forbedringsprogrammet og hjælpe dig i alle faser af implementeringen. Fra den første fase, hvor vi definerer strategien og køreplanen for ERP-forbedringen, under planlægnings- og forberedelsesfasen og videre til udførelses- og gevinstrealiseringsfaserne. Vores ydelser omfatter organisatorisk forandringsledelse, datamigrering, test og træning samt forberedelse til overdragelse til løbende support og vedligeholdelse.

Vi tilbyder også uafhængig kvalitetssikring af igangværende ERP-projekter, hvor vi er uafhængige af implementeringspartneren og giver upartisk feedback, der hjælper dig med at få succes med projektet.

Som en del af kvalitetssikringen hjælper vi med at

 • Vurdere, om projektet er på vej til at opfylde milepæle og levere forventede fordele og værdi.
 • Give anbefalinger til at forbedre projektets fremdrift og mindske risici.

Kontakt Lars Lindberg for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med implementering af et ERP-system.

Kom i skyen med implementering af Microsoft D365 Finance & Operations

KPMG er din end-to-end Microsoft Dynamics 365-implementeringspartner og tager ansvar for både tekniske og forretningsrelaterede implementeringsaktiviteter.

Vi bruger vores prækonfigurerede best practice-løsning KPMG Powered Enterprise, og vores globale delivery-netværk til at fremskynde projektet. Vi implementerer best practice-processer understøttet af standard D365-funktionalitet, der opfylder dine forretningskrav. Få mere indsigt i, hvorfor en cloud-baseret ERP-løsning som Microsoft D365 er vejen frem, i denne artikel.

Vores implementeringsmetode har fire hovedfaser (Vision, Validate, Construct og Deploy) og omfatter alle nødvendige implementeringsaktiviteter med foruddefinerede skabeloner og værktøjer til effektiv implementering, f.eks:

 • Transformationsstrategi og target operating model
 • Procesvalidering, kravanalyse og løsningsdesign
 • Organisatorisk forandringsledelse
 • Migrering af data
 • Konfiguration, test og træning
 • Cutover-plan og udrulning til produktion
 • Hypercare og overgang til support.

Vores medarbejdere er certificerede funktionelle konsulenter, løsningsarkitekter eller udviklere. Vi bruger vores nearshore- og offshore-leveringscentre til at levere omkostningseffektivt – og vi hjælper ofte vores kunder med at implementere en ny target operating model som en integreret del af D365-implementeringsprojektet.

KPMG og Microsoft

KPMG og Microsoft kombinerer avancerede teknologier, brancheindsigt, kreativ tænkning og etableret ekspertise inden for rådgivning om komplekse globale forretningsspørgsmål for at hjælpe med at transformere din virksomhed på de områder, der er mest kritiske for din fremgang og vedvarende bæredygtige succes.


Vi tilbyder en omfattende værktøjskasse inden for Projektledelse

Omfanget af et ERP-projekt er ofte meget stort og spænder vidt. Det påvirker brugere på tværs af organisationen og har mange afhængigheder til andre initiativer i virksomheden. Derfor kræver projektledelse af et ERP-projekt et væld af færdigheder og erfaringer såsom ledelse af forretnings- og IT-interessenter, forretningsprocesforståelse, implementeringsmetode og planlægning samt leverandørstyring af eksterne leverandører.

De fleste virksomheder har ikke interne projektledere med de nødvendige færdigheder eller den nødvendige erfaring. Hos KPMG har vi projektledere, der har specialiseret sig i denne type projekter, og som kan bidrage med en stærk projektledelsesværktøjskasse samt erfaringer fra lignende projekter. Vores projektledere har typisk mere end ti års erfaring, og ud over den personlige erfaring har de adgang til et stærkt netværk af KPMG-kolleger, som de kan bruge til sparring om, hvordan man bedst håndterer centrale udfordringer, risici og problemstillinger i projektet.

Aktiviteterne kan f.eks. omfatte:

 • Formulering af projektoplæg og business case
 • Projektet initiering
 • Planlægning og styring af implementering
 • Sikring af organisatorisk tilpasning og parathed
 • Forberedelse til udrulning, løbende drift og vedligeholdelse.

Kontakt Anders Gad for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med ERP-projektledelse.