Finansielle institutioner står over for et stigende antal krav og trusler, og de opererer på et stærkt konkurrencepræget marked præget af hurtige teknologiske fremskridt og et stigende antal konkurrenter.

I Financial Services Advisory hjælper vi finansielle institutioner lige fra banker og forsikringsselskaber til pensionskasser, investeringsfonde og realkreditinstitutter. Vi sigter mod at opnå de bedste løsninger, så virksomhederne kan forbedre sig og drage fordel af ændringer på markedet, hvad enten det drejer sig om regulering, risici eller markedstendenser.

Vi starter i bestyrelseslokalet og arbejder på tværs af hele organisationen og kan hjælpe med at identificere strategiske, operationelle, compliance-, finansielle eller omdømmemæssige risici. Fra brud på lovgivningen til svindel - vi har erfaringen til at hjælpe med at reducere den potentielle skade på enhver virksomhed.

Vores mål er at hjælpe virksomheder med ikke blot at reducere risici, men også at identificere muligheder, der kan opstå ved at afbøde trusler. Dette kombineres med et øje for digitale transformationer, så virksomhederne kan udnytte deres fulde potentiale.

Vores services omfatter:

Kontakt os