Øget regulering og rapporteringskrav som følge af IFRS 17, Solvency II samt nye rapporteringsstandarder i Danmark og internationalt kræver, at aktuarer løbende udvikler og implementerer nye processer og forbedrede beregningsværktøjer. Vores specialister er altid opdaterede på de nyeste internationale værktøjer og trends, og vi står klar til at dele vores erfaringer med din organisation.

Øget regulering og rapporteringskrav som følge af IFRS 17, Solvency II samt nye rapporteringsstandarder i Danmark og internationalt kræver, at aktuarer løbende udvikler og implementerer nye processer og forbedrede beregningsværktøjer. Vores specialister er altid opdaterede på de nyeste internationale værktøjer og trends, og vi står klar til at dele vores erfaringer med din organisation.

KPMG's aktuarer fokuserer ikke kun på de klassiske aktuarmæssige discipliner som prisfastsættelse, genforsikring, pengestrømsprognoser, værdiansættelse og revision af forsikringsmæssige bestemmelser. Vi har også erfaring med samarbejde på tværs af organisationen i relation til f.eks. transformationsprogrammer, implementering af centrale politikhåndteringssystemer og skadesystemer, due diligence, risikostyring, governance, aktuarfunktionens ansvarsområder, produktudvikling, validering og værdiansættelsesopgaver.

Vores aktuarer besidder dyb teknisk og industriel ekspertise, der hjælper forsikringsselskaber med aktuarmæssige udfordringer. Når ekstraordinære omstændigheder indtræffer, og der er brug for specialistkompetencer, er vi din betroede partner.

Vores aktuarer har erfaring med både skadesforsikring, livsforsikring og pension og kan hjælpe dig med en bred vifte af aktiviteter, herunder:

  • Prissætning
  • Reservering og tekniske bestemmelser
  • Implementering af kernesystemer (skade- og livsforsikring)
  • Solvency II
  • IFRS 17
  • Værdiansættelse
  • Risikostyring
  • Governance
  • Produktudvikling
  • Kapitalberegning og modellering.

Hvis du ønsker at vide mere er du velkommen til at kontakte vores eksperter eller booke et møde med os.