Kristoffer Bork

Partner, Financial Services Advisory

KPMG i Danmark

Kristoffer har siden 2014 været Partner i KPMG og leveret rådgivningsydelser til den finansielle sektor, primært inden for risikostyring, rapportering, produktudvikling, compliance og governancestrukturer.

Kristoffer er en erfaren aktuar med 20 års brancheerfaring, inden han startede i KPMG, primært inden for livsforsikrings- og pensionssektoren. Kristoffer har beskæftiget sig med såvel hensættelser, risikostyring og kapitalmodeller som forretnings- og produktudvikling i de nordiske lande.

  • Cand.act., Københavns Universitet

  • MBA, Washington State University

  • Fully qualified Actuary