Førende forsikringsselskaber ser ESG som en mulighed for at styrke deres position og drive positiv forandring. De anerkender i stigende grad deres rolle i at fremme ESG-dagsordenen, ikke kun gennem produkter og investeringer, men også internt i deres egne organisationer, på tværs af deres kundegrundlag og i hele det bredere økosystem. Alligevel har mange svært ved at fastsætte ambitioner, prioritere aktiviteter og udbrede deres vision på tværs af alle divisioner og funktioner.

I denne rapport forklarer eksperter fra KPMG, hvordan forsikringsselskaber kan designe og implementere en ESG-strategi, der ikke kun opfylder kravene, men også giver betydelige konkurrencefordele. Vi fremhæver nøgleudfordringer for forsikringsselskaber, viser eksempler på, hvor virksomheder gør det rigtigt, og tilbyder nogle indsigter for at hjælpe med at udforme en ESG-strategi, der er formålsdrevet og knyttet til overordnede forretningsmål.

Download PDF

ESG i forsikringsbranchen: Strategi og transformation

Få indsigt i, hvordan forsikringsselskaber kan levere betydelig værdi og sikre en konkurrencefordel med en praktisk, formålsdrevet ESG-strategi.Download PDF (1.68 MB) ⤓Hvorfor ESG er strategisk vigtigt for forsikringsselskaber

Investorernes, kundernes og arbejdsgivernes holdninger er ved at ændre sig. Og forsikringsselskaber forstår, at der er omkostninger forbundet med at have en "afvent-og-se" tilgang til ESG - både økonomisk og omdømmemæssigt. Mange står over for stigende pres for at opfylde de forpligtelser, de har påtaget sig, især med hensyn til klimadagsordenen.

Samtidig er regulering også en væsentlig drivkraft for mange forsikringsselskaber. Da tilsynsmyndighederne i stigende grad begynder at fokusere på klima- og ESG-risici som solvensrisici, udvikles der og udstedes der en række nye ESG-krav over hele verden.

44% af forsikringsdirektørerne er enige i, at ESG-programmer forbedrer deres økonomiske præstationer.

Tips til at fremskynde forsikringsselskabernes ESG-rejse

Selvom fokus ofte samler sig omkring "E" i ESG, er sandheden den, at mange ESG-emner er forbundet med hinanden. At trække i ét håndtag kan have positiv eller negativ indflydelse på et andet.


For nogle kan det være svært at se sammenhængen mellem ESG og deres rolle i forsikringsselskabet. Det kan være en nøgle til succes at sikre, at dine talenter føler sig forbundet med rejsen.


Ud over investeringsporteføljen har forsikringsselskaber mulighed for at støtte deres kunder med at fastlægge deres ESG-strategi og hjælpe dem med at omstille sig til en bæredygtig forretningsmodel.


Konsekvenserne af at gøre tingene forkert eller blive beskyldt for "greenwashing" vil sandsynligvis holde mange ledere vågne. Det vil være afgørende at sikre, at data er pålidelige, at processer er veldesignede, og at kontroller er robuste.


ESG-strategien er baseret på organisationens ESG-ambition. Men lad ikke ambitionerne stoppe dig. Og det er helt rimeligt at have et højere ambitionsniveau på visse områder.


Her er 10 overvejelser, som forsikringsselskaber bør gøre sig som en del af deres ESG-strategi:

  • Vil man være førende inden for ESG, følge efter eller bare opfylde kravene?

  • Hvilke markeder, segmenter og brancher giver de største vækstmuligheder for værdiskabelse?

  • Hvad er udfordringerne og mulighederne i din nuværende portefølje?

  • Hvad er dine kunders og distributørers forventninger?

  • Hvordan understøtter de nuværende processer i jeres organisation vores ESG-ambitioner, når det gælder underwriting, håndtering af krav og investeringer?

  • Har I den nødvendige infrastruktur og kapacitet til at nå jeres ambition?

  • Har I adgang til de rigtige data og analyseværktøjer til at generere brugbar ESG-indsigt?

  • Er jeres struktur og ledelse egnet til formålet, og har I robuste rammer, rapportering og kontrol på plads?

  • Er jeres strategi, værdier, formål og kultur afstemt med hinanden? Er der opbakning fra medarbejderne?

  • Har I de ESG-data, der er nødvendige for præcist at spore fremskridt, opfylde jeres rapporteringsbehov og skabe incitamenter for resultater?Relaterede indsigter