I en tid med komplekse forretningsaktiviteter står compliance-funktioner over for at skulle sikre overholdelse af love, regler, retningslinjer og specifikationer, der er relevante for deres forretningsprocesser. Effektive compliance-funktioner sikrer desuden, at de lovmæssige krav stemmer overens med forretnings- og transformationsprocesser. Da compliance stadig bliver mere komplekst med specialiserede områder, tilbyder KPMG den nødvendige viden, ressourcer og kapacitet til at gå ud over minimumskravene for at hjælpe organisationer med at forfølge bedste praksis.

Vi anvender en integreret model, når vi udvikler og implementerer målrettede driftsmodeller for compliance-funktioner, herunder processer til identifikation af lovkrav, vurdering af compliancerisikoen, rådgivning af forretningsfunktioner, test af kontroller, overvågning og rapportering. Som en del af den integrerede model hjælper vi compliance-funktioner med at inkludere transformations- og automatiseringsprocesser.

Vores model forbinder de løse ender i en organisation, minimerer risici og potentielle trusler samt forbedrer den overordnede operationelle modstandsdygtighed. KPMG er den betroede partner, der hjælper organisationer med at etablere et omfattende og holistisk perspektiv, der sikrer en effektiv, harmoniseret og sammenhængende compliance-funktion.

Afhængigt af en organisations behov omfatter vores compliance-tilbud:

Faglig ekspertise og skalerbar kapacitet inden for områder som f.eks:

 • Forebyggelse af økonomisk kriminalitet og compliance
 • GDPR
 • Risikostyring af tredjeparter
 • Adfærdsrisiko, investorbeskyttelsesregler, markedsmisbrug, overholdelse af aflønningsregler og konkurrencelovgivning.

Transformations- og automatiseringsprocesser:

 • Implementering af GRC-systemer, herunder procesekspertise, der gør det muligt for compliance-funktionen at få mest muligt ud af systemet.
 • Domænespecifik teknologi, f.eks. til forebyggelse af økonomisk kriminalitet
 • Automatisering, valg af leverandør til maskinlæring, projektledelse, forretningsanalyse, testledelse og forandringsledelse.

Transformation af compliance-funktionen:

 • Udvikle og implementere en målrettet driftsmodel
 • Udvikle og implementere specifikke processer eller standarder, såsom politik- og dokumentstyring, kontrolstandarder osv.

Outsourcede compliance-funktioner:

 • Drive compliance-funktionen gennem hele den årlige livscyklus.

Forensic og efterforskningsmæssig kapacitet:

 • Udvikling af undersøgelsesprocesser
 • Støtte ad hoc-undersøgelser.

 

Hvis du ønsker at vide mere er du velkommen til at kontakte vores eksperter eller booke et møde med os.