Når der kigges på kontraktlivscyklussen i IT-sourcing, vil der efter udbudsprocessen typisk være en transitionsfase, hvor den overtagende leverandør skal overtage IT-driften fra den eksisterende leverandør. Det kræver stor ekspertise at skabe et gnidningsfrit transitionsforløb, og vi ser ofte, at der i disse situationer opstår et anspændt forhold mellem den overtagende og den eksisterende leverandør, hvor kunden agerer som mellemled mellem de to leverandører.

Typiske udfordringer er, at den eksisterende leverandør ikke er villig til at samarbejde med den nye leverandør, da denne ofte er en direkte konkurrent. Dette skaber ofte udfordringer med udlevering af dokumentationen, manglende prioritering af videnoverdragelse, manglende ressourceallokering mv. Tilsammen skaber dette en dårlig start for samarbejdet med den nye leverandør og medfører ofte forsinkelser, budgetoverskridelser eller ændringer i det forventede kvalitetsniveau. I yderste konsekvens kan der også opstå juridiske udfordringer.

Vi rådgiver jer igennem denne transitionsfase, ligesom vi også dækker alle andre faser af kontraktens livscyklus i forbindelse med IT-sourcing.

Kom trygt og sikkert igennem din IT-transition

Vi har erfaring med gennemførelse af langvarige og komplekse transitionsprojekter både på kunde- og leverandørsiden og som uvildig tredjepart. Vi er i stand til at følge jer trygt og sikkert igennem enhver form for IT-transition, uanset kompleksitet, og yder proaktiv rådgivning og håndtering af ethvert emne, før det bliver en udfordring. Vi er i stand til at hjælpe jer med:

  • Transitions- og programledelse, der sikrer jer, at leverandøren leverer de aftalte leverancer i rette tid og i rette stand. Vi rådgiver og assisterer med projektledelsen på både strategisk, taktisk og operationelt plan.
  • Videnoverdragelse og gennemgang af dokumentation med henblik på sikring af, at leverandøren leverer dokumentation, der er i overensstemmelse med kontraktkravene og de gængse markedsstandarder. Videnoverdragelsen sikrer, at den overtagende leverandør er i stand til at levere samme eller bedre ydelser inden for service management.
  • Kontrakt- og forpligtelsesstyring, der sikrer et komplet overblik over alle aftalte leverancer og eventuelle udeståender, som leverandøren skal levere, samt håndteringen og udbedringen af mangler i leverancerne.
  • Proaktiv kommunikation, interessenthåndtering og organisatorisk forandringsledelse, der sikrer en elegant og let overgang for slutbrugerne til nye arbejdsmetoder, roller, ansvar og processer. Vi håndterer kommunikationen og træningen til slutbrugerne og minimerer risici i forbindelse med ibrugtagningen.
Transitionsledelse model

Kontakt Christian Larsen eller Daniel Bressel Jensen for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med transitionsledelse i forbindelse med IT-sourcing.

Vi rådgiver gennem alle faser af IT-kontraktens livscyklus