Benchmarking omfatter en systematisk sammenligning mellem de ydelser, der benchmarkes, og det der betragtes som standard eller gennemsnitligt på det aktuelle og relevante marked. Når snakken falder på benchmarking af IT-kontrakter, tænkes der ofte på benchmarking af priser. Benchmarking behøver dog ikke være begrænset hertil, men kan også omfatte benchmarking af kommercielle og tekniske kontraktvilkår, bestykning, ydelsernes kvalitet og omfang samt finansielle omkostninger i relation til størrelsen på jeres IT-organisation.

Ofte bliver benchmark-klausuler skrevet ind i kontrakterne, men bliver af forskellige årsager sjældent benyttet. Leverandørerne betragter benchmark-klausuler som væsentlige omkostningsdrivere og en ikke-udnyttet benchmark-klausul vil derfor indebære en væsentlig udgift for kunden, som i sidste ende ikke har givet nogen reel værdi, og som derfor blot har været omkostningsdrivende.

Benchmarking og kontraktvurdering er blot én ud af flere vigtige faser i kontraktens livscyklus. Vi kan rådgiver jer gennem dem alle lige fra strategi og design til IT-kontakt- og leverandørstyring.

Få en objektiv og ærlig kontraktvurdering

Ofte kan der være behov for at stoppe op og få et sæt friske øjne på sit kontraktmateriale, for at vurdere hvorvidt materialet er markedskonformt og rammer inden for skiven af det, man ønsker leveret af leverandøren. Kontraktvurderinger kan finde sted under udarbejdelsen af kontraktmaterialet eller i selve driftsfasen.

Vi tilbyder en objektiv og ærlig kontraktvurdering holdt op imod den til enhver tid gældende best practice på markedet. Kontraktvurderingen er en dybdegående analyse af alt jeres tilgængelige kontraktmateriale med det formål at oplyse og give indsigt i fakta. Når fakta er på plads, kommer vi med konkrete ændringsforslag til jeres kontraktmateriale, der sikrer jer en mere markedskonform kontrakt og dermed også mere markedskonforme priser, ydelser og leveringskvalitet.

Adgang til et omfattende datagrundlag

Vi samarbejder globalt på tværs af KPMG og har adgang til en samlet portefølje af hundredvis af IT-kontrakter. Vores benchmark-database er yderst omfattende og i stand til at korrigere og normalisere forskellige IT-kontrakter baseret på kontraktvilkår og priser. Vi samarbejder ofte med de førende IT-leverandører og kender derfor også mange af de bagvedliggende bevæggrunde for leverandørernes prissætning og de typiske omkostningsdrivere, som leverandørerne forholder sig til.

Vi tilbyder uvildig og objektiv benchmarking af jeres IT-kontrakter, uanset størrelse og kompleksitet. Vi tilbyder ligeledes et detaljeret overblik over de omkostningsdrivende kontraktvilkår samt rådgivning om, hvordan I opnår mere omkostningsnære priser, højere kvalitet og mere markedskonforme IT-kontrakter.

Kontakt Christian Larsen eller Daniel Bressel Jensen for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med transitionsledelse i forbindelse med IT-sourcing.

Vi rådgiver gennem alle faser af IT-kontraktens livscyklus