Strategi og design er fundamentet for et vellykket IT-projekt, hvad end det udspringer i eller drejer sig om modernisering af legacy-applikationer eller -infrastruktur, cloud-migreringer og
-transformationer, outsourcing, in-sourcinger, out-tasking, komplekse anskaffelser, carve-outs, hjemtagninger. Det kan være starten på et helt nyt projekt, eller hvor en eksisterende aftale med en leverandør ikke giver de ønskede resultater.

Vi ser nemlig ofte, at mange virksomheder befinder sig i et såkaldt "leverandør lock-in", hvor samarbejdet mellem virksomheden (kunden) og leverandøren er baseret på en gammel, utidssvarende og ufleksibel kontrakt, der ikke længere understøtter kundens forretningsambitioner og i særdeleshed ikke understøtter forretningsbehovene. Disse faktorer skaber de perfekte forhold for et dårligt og konfliktfyldt samarbejde. Ofte er det svært at komme ud af disse kontrakter, da systemdokumentationen og kvaliteten heraf er yderst begrænset og ikke gør det muligt for kunden at igangsætte en egentlig udbudsproces. Ofte vil leverandøren heller ikke aktivt forbedre systemdokumentationen og dens kvalitet, grundet manglende kontraktuelt incitament.

Hvert IT-projekt er unikt, men ud fra vores egne erfaringer i Danmark og qua vores internationale tilknytning til KPMG har vi sammenlagt mange års erfaring og ekspertise med kunder, der har stået i denne situation. Vi kender derfor til langt de fleste udfordringer og problemstillinger og har en afprøvet og gennemtestet løsning klar til næsten enhver tænkelig situation og udfordring. 

Du kan læse mere om, hvordan vi rådgiver om IT-sourcing gennem hele kontraktens livscyklus her.

Vores arbejde med IT-sourcing-strategi

Vi bistår bl.a. med udformningen af en IT-sourcing-strategi skræddersyet til jeres forretningsambitioner og -behov. Vi tilbyder også dybdegående analyser og markedssammenligninger af jeres IT-organisation, IT-kontrakter, priser, servicemål mv., som typisk vil resultere i en række anbefalinger til jer, der kan bringe jeres organisation op på næste niveau.

Ofte vil en IT-sourcing-strategi indeholde eller referere til nogle IT-arkitekturprincipper og et teknologivalg. Vi er en af de få rådgivere på det danske marked, som er i stand til at tilbyde store synergifordele og tilbyde end-to-end IT-rådgivning i relation hertil. Vi tilbyder markedsførende ekspertise inden for teknologiplatforme som bl.a. ServiceNow,6 Ivalua og Coupa.7 Vi er dermed i stand til at tilbyde et forløb, hvor intet bliver tabt mellem stolene, og der er direkte sammenhæng mellem strategi, planlægning, eksekvering og implementering.

IT Target Operating Model

Vores erfaring inden for IT-rådgivning har givet os et unikt indblik i, hvilke dele der fungerer og ikke fungerer i praksis. Vores IT Target Operating Model (ITOM) tager udgangspunkt i seks forskellige temaer, som bruges til at kortlægge, hvordan en fremtidssikret IT-driftsmodel kan se ud:

IT Target operating model
  • Functional Processes: Functional Processes-sporet beskriver de forskellige proces-flows og -designs, der ønskes fremadrettet. Det kunne eksempelvis være en gennemgående ændring af indkøbsfunktionen og det dertilhørende godkendelses-flow.

  • People: People-sporet beskriver, hvilke roller der bør være i den fremadrettede IT-organisation, og hvilket ansvar de enkelte roller er underlagt. Eksempelvis kunne det være en stillingtagen til samspillet og ansvarsfladerne mellem en IT Contract Manager, en Service Delivery Manager og en Process Owner.

  • Service Delivery Model: Service Delivery Model-sporet beskriver de konkrete snitflader inden for IT service management, herunder hvem der udfører hvad, hvornår og hvordan ift. de forskellige ITIL-processer.

  • Technology: Technology-sporet tager stilling til, hvilken teknologisk understøttelse og platform der skal benyttes fremadrettet. Dette spor er i høj grad båret af den fremadrettede og ønskede IT-arkitektur, og hvordan eventuelle kompatibilitetsudfordringer løses.

  • Performance Insights & Data: Performance Insights & Data-sporet omfatter, hvordan der bør rapporteres fremadrettet, og hvad rapporteringen konkret skal give anledning til. Det omfatter også en stillingtagen til master data management, og hvordan der sikres høj datakvalitet, -kontrol og -brugbarhed.

  • Governance: Governance-sporet beskriver, hvordan den fremadrettede organisatoriske opdeling bør se ud for at sikre hurtige og effektive beslutningsprocesser. Det omfatter f.eks. en stillingtagen til, hvilke risikostyrings- og kontrolmodeller der ønskes fremadrettet.

Kontakt Christian Larsen for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med IT-sourcing- strategi og -design.

Vi rådgiver gennem alle faser af IT-kontraktens livscyklus