I en tid hvor selektiv sourcing og en bred portefølje af leverandører er blevet hverdag for mange kunder, har begreber som vendor management og contract management gjort indtog og fundet plads i flere IT-organisationer. Det handler ikke længere om at outsource for at spare penge, men i højere grad om at finde strategiske samarbejdspartnere, der direkte bidrager til forretningsudviklingen hos kunden. Fokusset har ændret sig, og det stiller større krav til fleksibilitet samt håndteringen og administrationen af leverandører og kontrakter.

Kontrakt- og leverandørstyring kan se ud på mange måder, men et af formålene er at sikre, at kontrakten ikke bliver lagt i skuffen efter indgåelsen. I stedet bør kontrakten benyttes aktivt, der bør foretages de nødvendige ændringshåndteringer og -tilpasninger ud fra de konkrete behov, tidsfrister og forpligtelser skal opretholdes, og økonomien skal overvåges og administreres. En typisk udfordring er der dog mangel på ressourcer og de nødvendige værktøjer, og derfor bør indsatsen prioriteres ud fra en betragtning om bl.a. forretningskritikalitet og de finansielle omkostninger forbundet med kontrakten.

Vi kan hjælpe jer med en effektiv tilgang til kontrakt- og leverandørstyring, ligesom vi også rådgiver inden for alle andre faser af kontraktens livscyklus.

Tag jeres kontrakt- og leverandørstyring til næste niveau

Vi har erfaring med optimering og design af både processerne og den tekniske understøttelse heraf, så I er sikret en markedsledende tilgang til leverandør- og kontraktstyringsfunktionen, der hurtigt har tjent sig selv hjem igen. Vi kan bl.a. hjælpe jer med:

  • identifikation og udvælgelse af den rette teknologiske platform, der understøtter jeres konkrete ambitioner, behov og budget
  • optimering af processer og rådgivning ift. rolle- og ansvarsfordelinger mellem jeres indkøbs-, juridiske, finansielle og IT-afdelinger
  • kommerciel, teknisk og finansiel gennemgang af jeres IT-kontrakter med henblik på at sikre, at I reelt også får de ydelser, som I betaler for, samt eventuel genforhandling af jeres IT-kontrakter
  • forpligtelsesscreening, -styring og -automatisering, der kan spare jer for manuelle processer og unødigt tidsforbrug.

Da vendor management og contract management efterhånden er en velkendt disciplin i de forskellige organisationer, tilbyder vi også rådgivning og sparring for at skubbe jeres organisation op på næste modenhedsniveau. Vi tilbyder gerne en gennemgang af jeres nuværende leverandør- og kontraktstyring og kommer med anbefalinger til, hvordan I får taget vendor og contract management videre til næste niveau. Dette inkluderer også en snak om de forskellige markedstendenser og trends.

Vi bidrager og rådgiver inden for alle situationer i driftsfasen, uanset om der er tale om et udfordrende leverandørsamarbejde, eller I blot ønsker input og sparring til jeres leverandør- og kontraktstyring. 

Kontakt Christian Larsen, Mats Berger eller Matthias Lund for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med IT-kontrakt- og leverandørstyring.

Vi rådgiver gennem alle faser af IT-kontraktens livscyklus