Det er blevet mere komplekst at gennemføre mergers and acquisitions (M&A) og samtidig forsøge at skabe værdi. På tværs af mange sektorer er det blevet mere attraktivt og konkurrencepræget at søge efter vellykkede M&A. Virksomhederne søger nu innovation gennem teknologier og markeder, som giver både strategiske fordele og rentabel stordrift. Sideløbende hermed ser virksomhederne strategisk på deres portefølje af aktiver for at afgøre, hvor de skal koncentrere deres kapital og talent. Dette resulterer i en stigning i frasalg af ikke-kerneaktiviteter for at tiltrække både private equity- og virksomhedskøbere.

De seneste nationale og globale begivenheder har forstyrret den veletablerede praksis for virksomheder, der overvejer M&A. De vigtigste spørgsmål er sikkerhed i forsyningskæden, adgang til stabile markeder og talenter samt lovgivningsmæssige rammer. Mange andre traditionelle driftsmodeller er ikke længere egnede.

På trods af disse udfordringer er M&A en vigtig vej til værdiskabelse, hvis de gennemføres korrekt.

Hos KPMG forstår vi vigtigheden af integration og adskillelse for at realisere og maksimere værdien af en transaktion og har mange års erfaring med at håndtere de komplekse problemer, der opstår i forbindelse med fusioner af virksomheder. Vores team arbejder tæt sammen med ejere og topledelsen for at drive, koordinere og gennemføre deres I&S-rejse med succes.

Vores team er tværfagligt og har erfaring fra flere forskellige sektorer, transaktionstyper og ejerstrukturer (private equity, store virksomheder). Som en del af KPMG's netværk har vi mulighed for at trække på fageksperter i alle lande, hvilket gør det muligt for os at håndtere alle nationale eller grænseoverskridende specifikke integrations- og adskillelsesudfordringer.

Vi støtter integrationsrejsen ved at dække følgende områder:

 • Integration Management Office (IMO)
 • Integration blueprint
 • Synergivurdering og -sporing
 • Forandringsstyring og støtte til den øverste ledelse
 • Klargøring og gennemførelse på day 1 og day 100
 • Styringsmodel efter afslutningen
 • Opsporing af omkostninger og fordele
 • Integration og gennemgang af omkostninger

Vi støtter adskillelsesrejsen ved at dække følgende områder:

 • Separation Management Office (SMO)
 • Due diligence af udbydere af udskillelse, drift og teknologi
 • Hurtig vurdering af adskillelse
 • Udskillelsesplan
 • TSA / omvendt TSA-udvikling og -styring
 • Vurdering af adskillelse og selvstændige omkostninger
 • Detaljeret planlægning af adskillelse
 • Klargøring og udførelse på day 1 og day 100

En typisk integrationsrejse og -tilgang.

Post merger integration model

Bemærkninger til den viste fremgangsmåde: Trinene under en integrationsrejse som vist i denne illustration kan variere afhængigt af den specifikke transaktion, timing, adgang og engagement.

Læs flere indsigter her