Velkommen til årets tredje udgave af KPMG's Nordic Deal Trend Report, som dækker over M&A-aktiviteten på tværs af Norden i 3. kvartal af 2022. Når vi ser ind i den kommende vinter, og taget i betragtning af hvad der er sket i Europa i år, er det ingen overraskelse, at vi ser dystert på udviklingen i samfundet som helhed. Ruslands krig mod Ukraine er fortsat i gang, inflationen og renterne stiger, energipriserne skyder i vejret, og vi vil højst sandsynligt ikke være i stand til at dække vores energiforbrug gennem de kolde vintermåneder, der ligger foran os.

Med det sagt, er det bemærkelsesværdigt, at det ser noget mere positivt, når vi vender opmærksomheden mod de annoncerede M&A-handler i Norden. Vi kan sagtens se, at antallet af annoncerede handler i tredje kvartal ser noget svagere ud, sammenlignet med sidste år - i 3. kvartal af 2022 er 392 handler indtil nu blevet annonceret, sammenlignet med 666 for et år siden. Det er dog værd at huske på, at der er en forsinkelse i udmeldinger, hvilket betyder, at tallet for 3. kvartal vil stige i perioden frem til slutningen af ​​kvartalet.

Brancheopdeling efter antal handler i Q3 2022 vs. Q2 2022

Nordic deal trend report

Hvad vi dog bemærker er, at når vi sammenligner første halvår af dette år med samme periode i 2021, så er antallet af annoncerede handler mere eller mindre på niveau – og husk, at hele 2021 var et usædvanligt aktivt år i forhold til M&A. Første halvdel af sidste år, så vi 1.364 handler, og i første halvdel af dette år er 1.300 handler indtil nu blevet annonceret. Dette er mere end, hvad vi så før pandemien, og ikke så svagt, som man kunne have forventet. Dertil kommer, at den samlede annoncerede handelsværdi i første halvår af dette år sammenlagt ligger på EUR 86 mia. i hele Norden sammenlignet med EUR 93 mia. i første halvår af 2021.

Når man ser på sammensætningen af handler i de forskellige brancher, så er der ikke meget, der har ændret sig. Tech-segmentet udgør stadig omkring 25% af de samlede annoncerede handler, efterfulgt af fremstilling og produktion, services, byggeri og ejendom og forbrugsvarer. I alt udgør de fem største brancher tre fjerdedele af alle handler – så her er alt, som det plejer. En lille sidebemærkning er dog, at handler på energiområdet nu udgør en større del af totalen med omkring 10%. Sådan som tingene udvikler sig i samfundet og med det øgede fokus på at være energiselvforsynende, kan denne andel af totalen forventes at stige yderligere i løbet af de næste 6-12 måneder.

Overordnet set har vi efter de usædvanligt høje handelsvolumer sidste år indtil nu ikke set den nedadgående spiral i de nordiske M&A-aktiviteter, som mange frygtede. Vi synes stadig til en vis grad at være modstandsdygtige over for, hvad der foregår omkring os i verden og især på vores kontinent. Markedet tegner ligeledes et billede af, at der stadig er en del handler i pipelinen, som går ind i årets fjerde og sidste kvartal.

Vi glæder os til at se, hvad den kommende vinter byder på for M&A-aktiviteten i Norden.