Integrationen af Agio har resulteret i en styrket værdikæde

I 2020 opkøbte Scandinavian Tobacco Group virksomheden Agio, og integrationen af denne har været med til at generere synergi og derved styrket alle dele af virksomhedens værdikæde betydeligt. Tilbage står STG som en stærkere virksomhed efter integrationen af Agio, der før opkøbet mindede om en mindre version af STG, ligeledes med en fuld værdikæde på plads. 

For at gennemføre integrationen med succes, benyttede STG en integrationsplaybook udviklet af KPMG. Processen har derudover budt på flere gode erfaringer for virksomheden, som lærte vigtigheden i at have fuld onboarding og medarbejderdeltagelse gennem hele processen. Derudover var det også essentielt at have en ny ledelse på plads hurtigst muligt. 

Først og fremmest kom KPMG med en integrationsplaybook, og selvom vi har lavet mange transaktioner gennem årene, så har vi aldrig rigtig etableret vores egen playbook for integration. Og så kom de med nogle hænder og fødder, og når sådan en transaktion går i gang, så er der travlt. Der er mange ting der skal ske, og de skal i virkeligheden ske inden for de første par måneder, og der bidrog KPMG selvfølgelig også væsentligt.

Niels Frederiksen
President & CEO
Scandinavian Tobacco Group

Stor stigning i antallet af handler

De senere år har vi generelt set et stigende antal af handler i det nordiske marked. Denne tendens blev specielt tydeliggjort i 2021, hvor det samlede antal af handler steg med hele 44,7% sammenlignet med året før. Læs flere spændende indsigter om de nordiske M&A-aktiviteter i vores seneste Nordic Deal Trend Report.