Når du laver et carve-out er det ikke tilstrækkeligt at fokusere på at sikre den daglige drift. I stedet bør både “Spin-Co” og “Remain-Co” stræbe efter at skabe et bæredygtigt grundlag der vil fungere på lang sigt og som validerer carve-out’ets investeringsrationale.

En vigtig del af at realisere investeringsrationalet for et carve-out er at skabe en veldefineret global delivery model (GDM). Det inkluderer en stillingtagen til de strategiske ambitioner for carve-out’et, niveauet af centralisering, organisationsstrukturen samt fordelingen af ansvar og udførelse af opgaver og tjenester. Udviklingen af en global delivery model er også et kritisk skridt mod at gøre en virksomhed med problemer, til et blomstrende eksempel på effektivitet, hvor der opnås både optimering og stordriftsfordele.

I denne artikel giver vi dig indsigt i, hvad din virksomhed skal være opmærksom på i forbindelse med udviklingen af en delivery model for et carve-out. Du er også altid velkommen til at række ud til Jacob eller Kathryn, hvis du vil høre mere