Velkommen til årets fjerde og sidste udgave af vores Nordic Deal Trend Report, der dækker M&A-aktiviteten på tværs af Norden i 4. kvartal af 2022. Når vi ser på antallet af annoncerede handler i Norden de seneste par år, er det tydeligt, at der både har været op- og nedture. Alene i 4. kvartal 2022 er vi på 489 handler. Før pandemien i 2019 og 2020 blev der i begge år registreret lidt over 1.500 annoncerede handler, mens 2021 sluttede på et enormt højt niveau med over 2.600 annoncerede handler. Indtil nu i 2022 er der annonceret 2.424 handler - en lille nedgang sammenlignet med sidste år, men stadig over det niveau, vi så før COVID-19 og perioden med nedlukning.

I modsætning til hvad vi troede efter første halvår, har udviklingen for hele året været uforudsigelig robust - især taget i betragtning af den række makroøkonomiske udfordringer, som vi konstant står over for. Vi ligger stadig på et rimeligt niveau, og når vi kigger på den del af verden, vi befinder os i, er vores pipeline med handler for det nye år faktisk stadig relativt stærk. 

Brancheopdeling efter antal handler i Q4 2022 vs. Q3 2022

Nordic deal trend report

Selv om antallet af handler er faldet med ca. 30% i forhold til tredje kvartal, er der ingen ændringer i sektorfordelingen. Som vi er blevet vant til, udgør tech-handler stadig lidt over en fjerdedel af de samlede annoncerede handler, efterfulgt af fremstilling og industri (19%), serviceydelser (13%), byggeri og ejendom (12%) og energisektoren (10%). I alt udgør de fem største sektorer tre fjerdedele af alle handler, hvilket er det samme som i de tidligere kvartaler af 2022.

Så hvad byder det nye år for os, når det gælder indgåelse af nye handler? Der er ingen tvivl om, at investorer - både virksomheder og finansielle investorer - vil være nødt til at holde fokus og være på dupperne i en verden med et finansieringspres som følge af højere renter og langsommere vækst.  Her vil de to vigtigste ting være at foretage omfattende due diligence og sætte øget fokus på ESG-agendaen.

Investorerne skal omhyggeligt analysere deres investeringsmål for potentielle usikkerheder i forbindelse med forretningsmodeller og svage forsyningskæder og kigge efter robuste finansielle resultater og virksomheder, der har styr på de stigende omkostningsniveauer. Også teknisk due diligence er stadig vigtigere både i forhold til performance, men også ud fra et sikkerhedsperspektiv. Med hensyn til ESG lægger investorerne i stigende grad vægt på dette som en vigtig værdidriver - ud fra vores seneste erfaringer har investorerne især fokus på områder som energieffektivitet og emissioner, bæredygtighed i forsyningskæden og sociale aspekter som f.eks. diversitet og inklusion, som alt sammen kan adskille virksomhederne fra andre.

Vi ønsker jer alle en god start på det nye år og ser frem til at opleve, hvor modstandsdygtigt det nordiske M&A-marked vil være - selv i dette hårde finansielle klima.