Dårlig eksekvering af en ”carve-out” er med til at devaluere transaktionens værdi. En central udfordring ved eksekvering af ”delivery-modellen” er at skabe en organisation og en kultur, der er gearet til at understøtte modellen. Dette inkluderer at sikre en klar kommunikation og forståelse af de forventede resultater samt at opbygge et team, der er i stand til at håndtere eksekveringen af ”delivery-modellen”. Det er samtidig også vigtigt at sikre, at virksomheden har den rette teknologi og infrastruktur på plads.

Ved at fokusere på disse elementer kan virksomheder maksimere potentialet ved ”delivery-modellen” og dermed realisere transaktionens fulde værdi. Når det er sagt, skal man huske på at en ”delivery-model” ikke er ens for alle virksomheder. Der kan derfor være behov for at tilpasse modellen for at opnå de ønskede resultater, og det er vigtigt at forstå de specifikke behov og udfordringer i organisationen, før man implementerer ”delivery-modellen”.