Hvad er legal service delivery?

Den juridiske afdeling er en vigtig interessent i mange af en virksomheds nøgle- og støtteprocesser, f.eks. salg, indkøb og risiko, hvor legal og andre funktioner skal samarbejde i end-to-end-processer for at levere den nødvendige forretningsværdi og compliance. Ved at arbejde sammen på tværs af de forskellige forretningsfunktioner kan den juridiske drift transformeres gennem effektiv Legal Service Delivery. 

Som en forretningsunderstøttende funktion skal den juridiske afdeling levere de krævede forretningsresultater, f.eks:

  • Hurtigere levering af anmodninger og problemer
  • reduceret risiko for leverede tjenester
  • mere omkostningseffektivitet

Hvorfor er det vigtigt?

I mange organisationer kæmper den juridiske afdeling dog med at nå disse mål, da de halter bagefter andre forretningsfunktioner i den hastighed, hvormed de digitaliserer deres tjenester. Det viser sig ved, at mange af de opgaver og processer, der udføres i den juridiske afdeling, stadig er manuelle og afhængige af Microsoft 365 til teknologisk support. 

Den negative effekt af denne ineffektivitet er, at 75% af de juridiske ressourcer i den juridiske afdeling bruger tid på administrative opgaver, der ikke kræver deres ekspertise. Denne spild af tid og kræfter fra højt specialiserede ressourcer på ikke-specialiserede aktiviteter er en oplagt mulighed for at reducere omkostningerne ved at drive den juridiske afdeling, samtidig med at specialisterne kan fokusere på det arbejde, der kræver deres ekspertise.

Hvordan gør vi det?

Vi kan hjælpe jer med at fremskynde digitaliseringen af jeres juridiske afdeling ved at standardisere, strømline og automatisere jeres vigtigste arbejdsgange og processer med en digital platform, der understøtter den fulde end-to-end livscyklus for de tjenester, I leverer. 

Vores foretrukne platform til Legal Service Delivery er ServiceNow, som tilbyder en række juridiske applikationer, der er designet til at strømline den måde, juridiske teams arbejder på. Fra sagshåndtering til anmodninger om juridisk assistance er applikationerne designet til at lade advokaterne fokusere på at praktisere jura og maksimere deres effektivitet inden for deres kernekompetencer og færdigheder.

Vores fokus er ikke kun på at strømline jeres juridiske support, men også på at forbedre den samlede oplevelse for virksomhedens medarbejdere’, både med hensyn til dem, der anmoder om tjenester, og dem, der udfører dem i den juridiske afdeling. Dette opnås ved at implementere en serviceportal, der gør det muligt for virksomhedens medarbejdere at søge efter og anmode om de juridiske tjenester, de har brug for, og derefter også være i stand til efterfølgende at kommunikere om og kontrollere status for disse anmodninger. Det giver medarbejderne gennemsigtighed i leveringen af de tjenester, de har anmodet om, samtidig med at man bevæger sig væk fra e-mailbaseret kommunikation, hvor sporbarhed og rapportering er en udfordring.

Som jurist, der leverer på disse anmodninger, får du dashboards og rapporter, der hjælper dig med lettere at prioritere opgaver, styre arbejdsbyrder og tage datadrevne beslutninger relateret til servicekrav, ydeevne og tendenser. Det er også nemmere at samarbejde med kolleger, enten i den juridiske afdeling eller i andre funktioner. Der er også flere automatiseringsfunktioner, som kan bruges til at opfylde serviceforpligtelser, såsom at generere kontrakter baseret på skabeloner eller give standardsvar til ansøgere.

Hos KPMG har vi ekspertisen til at vejlede jer om både de tekniske og funktionelle aspekter af at transformere og digitalisere de overordnede processer og oplevelsen af jeres juridiske aktiviteter. Vi er i stand til at levere denne transformation hurtigt og i stor skala ved at udnytte vores sæt af aktiver gennem vores KPMG Powered-tilgang til at bruge foruddefinerede best practices og holistiske tilgange til styring af køreplaner og målrettede driftsmodeller.