Vores finansielle og regulatoriske eksperter har en bred teknisk forståelse og branchekendskab samt internationale relationer og forståelse af myndighedernes rolle, således at vi kan hjælpe vores kunder med at løse deres mange risiko- og compliance-mæssige udfordringer.

KPMG rådgiver banker, datacentraler, investeringsforeninger, kapitalforvaltere samt almindelige virksomheder. Vi rådgiver omkring risikomodeller, risikoappetit, risikostrategier og compliance, ofte i forbindelse med at opnå forretningsmæssige mål.

I Financial Risk Management hjælper vi med at forstå, måle og reducere risici samt identificere strategiske og forretningsmæssige muligheder. Vores primære rådgivningsydelser følger herunder:

Compliance/regulatoriske krav
En af de største udfordringer i den finansielle sektor er implementering af alle de regulatoriske krav.

KPMG's eksperter har den nødvendige indsigt og erfaring i analyse, design og implementering af myndighedskrav.

Vi leverer blandt andet rådgivningsydelser omkring følgende:

 • Implementering af regulatoriske krav som CRD IV, EMIR, MiFID II, LCR, NFSR, IFRS 9, FRTB samt regulatorisk rapportering
 • Forbedring af datakvalitet
 • Udvikling af strategier og målsætninger fra regulatorisk compliance til regulatorisk forandringsledelse
 • Validering og forbedring af interne governance-procedurer

Finansiel modellering og værdiansættelse
Kravene til finansielle modeller vil fortsætte med at stige på grund af forøget kompleksitet i nye regulative krav.

KPMG's eksperter har den nødvendige indsigt og erfaring i udvikling, vedligeholdelse og implementering af finansielle modeller.

Vi leverer blandt andet rådgivningsydelser omkring følgende:

 • Udvikling af markeds- og modpartsrisiko samt kredit- og likviditetsmodeller
 • Review og validering af risikomodeller
 • Gennemførelse af kvantitative konsekvensberegninger (Quantitative Impact Studies)
 • Værdiansættelse af alle former for finansielle instrumenter
 • Ad hoc-modellering

Systemudvælgelse og implementering
KPMG rådgiver finansielle virksomheder i forbindelse med udvælgelse og implementering af treasury og risk management-systemer.

KPMG's eksperter har den tekniske såvel som den forretningsmæssige viden og erfaring, som kan hjælpe jeres virksomhed igennem udvælgelses- og implementeringsprocessen.

Vi leverer blandt andet rådgivningsydelser omkring følgende:

 • Rådgivning omkring udvælgelsesprocessen (f.eks. forretningsmæssige krav, business case, udvælgelseskriterier og forhandling)
 • Rådgivning omkring implementeringsprocessen (f.eks. datakonvertering, integrationer, processer og procedurer, test, rapportering og projektledelse)
 • Systemoptimering

På den måde kan vi hjælpe vores kunder med at bruge risiko og regulering som en platform for fremtidige vækstmuligheder og samtidig sikre, at interne og eksterne interessenter, myndigheder og kapitalmarkedernes indbyrdes interaktion fungerer optimalt både nu og i fremtiden og ultimativt være med til at skabe konkurrencemæssige fordele.