At forebygge, afsløre og reagere i jeres virksomhed.
For at sikre compliance med gældende lovgivning og risici på vækstmarkeder må virksomheder og virksomhedsledere have styr på og modarbejde risikoen for svindel såvel internt som eksternt i virksomheden. Det er vigtigt, at virksomheden arbejder henimod processer, der kan hjælpe med at forebygge, afsløre og reagere på disse risici.

I Forensic hjælper vi med at forebygge, afsløre og reagere på illegale og uetiske handlinger i jeres virksomhed.

Vores kerneydelser består af:

  • Forebyggelse
    Vi støtter jeres virksomhed i at skabe passende processer og risikohåndteringsprocedurer, så uhensigtsmæssigheder så vidt muligt undgås.
  • Afsløring
    Vi hjælper via interne og eksterne undersøgelser jeres virksomhed med at klarlægge mulige hændelser af uetisk og illegal karakter.
  • Reaktion
    Vi hjælper virksomheder i bestræbelserne på at reagere passende og udføre korrigerende handlinger, når problemer opstår.

Kontakt os

Kontakt os, hvis du vil vide mere omkring vores ydelser og services.

Følg os

Kontakt vores eksperter