I et forretningsmiljø, som i stigende grad baserer sig på teknologi, er det vigtigt at sikre de rigtige rammer for brugen af teknologi, samt at de rigtige værktøjer til at forebygge misbrug af virksomhedens teknologi er til stede.

Vi kan assistere med at:

  • Udtrække data i tilfælde af brud på processer og politikker
  • Øge effektiviteten og sikre compliance i forhold til håndtering og arkivering af information
  • Opstille processer for at sikre korrekt overholdelse af regulering i forhold til elektronisk lagret information
  • Levere e-Discovery

Efterforskningsydelser
Teamet for efterforskning kan assistere med at undersøge anklager om svindel, uregelmæssigheder og information fra whistleblowere. Vi har dybdegående erfaring i efterforskning på tværs af sektorer og jurisdiktioner, hvilket gør os i stand til hurtigt og effektivt at identificere målsætninger for undersøgelsen, samt hvordan disse skal håndteres.

Vi kan hjælpe med at:

  • Undersøge specifikke hændelser
  • Gennemgå relevant materiale
  • Evaluere konsekvenser
  • Identificere passende handlinger

Kontakt vores eksperter