En fællesnævner for de digitalt funderede virksomheder, som er vokset frem i løbet af de sidste 20 år, er, at de har gjort kunden til det absolutte centrum for forretningen. En kundecentrisk tilgang, hvor kunden er udgangspunktet for forretningsprocesser og virksomhedens strategiske beslutninger bidrager bl.a. til virksomhedens agilitet og gør den i stand til hurtigt at identificere og reagere på nye udfordringer.

Kundecentriske virksomheders strategiske tænkning starter med kunden, og herfra arbejder de baglæns og definerer, hvordan virksomheden skal operere. Kundecentriske virksomheder forstår med andre ord, at de skal opbygge virksomheden omkring kunden for at konkurrere i en verden, hvor disruption og ny teknologi nærmest dagligt betyder både nye udfordringer og nye muligheder.

Kundecentrerede virksomheder skiller sig ud på tre områder:


• De tænker ”udefra og ind” og bruger kundens perspektiv som katalysator til at bygge strategien bag deres forretning.

• De bruger deres indsigt til at imødekomme kundens ønsker og interesser med henblik på at skabe engagement gennem hele kunderejsen.

• De sikrer, at hele virksomhedsorganisationen – front, middle og back office er gearet til forstå kundens behov og handle derefter.

Hvordan kan KPMG hjælpe?

Hvis din virksomhed ønsker at bevæge sig i en mere kundecentrisk retning, kan vi hos KPMG bl.a. hjælpe med at afklare følgende:

  • Om I har en egnet teknologisk platform til at indsamle data og analysere jeres kunders behov.
  • Hvilke processer og teknologier kan give netop jeres virksomhed umiddelbare og hurtige indsigter i kunden for at skabe kort- og langsigtet værdi.
  • Hvilke strategiske overvejelser bør I gøre jer i forhold til teknologiinvesteringer, der i de kommende år kan understøtte jeres kundecentriske rejse.

Al fremskridt starter med en samtale, og vi kommer gerne forbi til en helt uforpligtende snak om, hvor I er i dag, hvor I gerne vil hen, og hvordan I tager de næste skridt.

Kontakt vores eksperter inden for digital strategi

Martin er ekspert i kundevendte initiativer på et strategisk niveau. Hans ekspertiseområder omfavner bl.a. kundecentriske strategier, target operating modeller samt redesign af IT-organisationer.

Line kan hjælpe med at transformere din organisation, dens processer og kultur med proaktive kundecentricitske tiltag, der kan rykke jeres konkurrencefordele og sikre varig vækst.

Læs mere om vores services