Offentlige institutioner leverer tjenester og ydelser, der dagligt berører en bred vifte af mennesker i Danmark, og det er derfor vigtigt at holde brugerens perspektiv for øje i den offentlige digitaliseringsdagsorden. Institutionerne betjener både borgere, andre offentlige institutioner og private virksomheder, men for alle brugergrupper gælder det, at den offentlige institution bør tage afsæt i brugercentrisk tænkning, fx når en given ny tjeneste udvikles, eller når de arbejder mere strategisk med deres kerneydelser.

Mange institutioner tager primært et administrativt og juridisk afsæt i leveringen af ydelser og har på overordnet niveau ikke tilpasset deres strategi og processer til at adressere brugernes på alle relevante niveauer. Konsekvensen er bl.a., at institutionens IT ofte ikke tilstrækkeligt understøtter, at de nødvendige indsigter i brugernes behov genereres.

KPMG Advisory giver i denne rapport indsigt i, hvor langt en række offentlige institutioner er i rejsen mod at sætte brugeren i centrum. I rapporten bliver det belyst på hvilke områder, der bør lægges energi og ressourcer fremadrettet med henblik på at sætte brugeren i centrum.

Download rapporten for at få adgang til de vigtigste indsigter.

Læs mere om vores services her