Den teknologiske udvikling og modningen af nye mere agile digitale værktøjer har skabt et øget pres på økonomifunktionen for at automatisere processer. Dette er en rejse der allerede er startet for mange virksomheder og organisationer, og som kun vil blive endnu mere udtalt i de kommende år. 

I mange år handlede tilgangen til automatisering i økonomifunktionen om at implementere en standardiseret ERP-platform, og derefter høste fordelene. Dette er stadig sandt, men tilgangen realiserer kun en del af det samlede potentiale ved automatisering.

Det er vores erfaring i KPMG, at mere end 50% af alle de aktiviteter der udføres i økonomifunktionen, udføres uden for ERP-systemet (e-mails, excel-ark, 3.parts systemer mm.), så er der behov for en mere holistisk end-to-end tilgang til automatisering for at realisere det fulde automatiseringspotentiale. 

 

Type af økonomiopgaver og tilgang til automatisering

ERP model

Når vi automatiserer økonomiprocesser i KPMG kombinerer vi forskellige digitale værktøjer og løsninger for at opnå den højeste mulige automatiseringsgrad: 

  • ERP automatisering (SAP, Microsoft etc.). Vi afdækker typisk automatiseringspotentialet ved hjælp af process mining værktøjer, hvorefter størstedelen af automatisering sker via proces standardisering og ERP-automatisering
  • Intelligent automatisering.  For aktiviteter der udføres ovenpå eller udenfor ERP systemet anvender vi typisk agile værktøjer som Robotic Process Automation (RPA), PowerApps, Machine Learning, PowerBI mm.
  • Best of breed automatisering. Når ERP-platform eller Intelligent automatisering ikke er tilstrækkelige til at automatisere processer, eller der findes specialiserede digitale løsninger (fakturascanning, kreditrisiko mv.) anvender vi disse til automatisering.

Vores Finance Automation ydelser omfatter:

  • Potentialevurdering: Vurdering af automatiseringspotentiale for processer og opgaver og udarbejdelse af løsningsdesign.
  • Roadmap for automatisering: Evaluering og prioritering af automatiseringspotentiale og opsummering i et finance automation roadmap og handlingsplan.
  • Implementering af automatisering: Detaljeret løsningsdesign, udvikling og implementering af automatiseringer og support efter go-live.