Baseret på KPMG’s globale rammeværk, Powered Enterprise, hjælper vi kunder med at transformere økonomiprocesser og reducere finansielle risici gennem bedre eksekvering af, og opfølgning på, interne kontroller.

Powered Enterprise er et rammeværk der tager udgangspunkt i god praksis for, hvordan virksomhedens Target Operating Model (styringsmodel) bør se ud, for at processer og kontroller er standardiserede og fungerer effektivt. Med andre ord giver rammeværket et svar på, hvordan styringsmodellens elementer bør implementeres og spille sammen for at opnå dette. Powered-metoden gør det muligt at sammenligne processer direkte mod god praksis, og udarbejde gap-analyser for relevante processer, der ønskes belyst. Herefter udarbejdes en handlingsplan for de procesforbedringer, der skal til for at følge god praksis og sikre, at processerne understøttes af den korrekte teknologi for at opnå en høj automatiseringsgrad.

Til at understøtte procesoptimering, kan process mining anvendes til at give et dybere indblik i, hvordan processerne fungerer på et transaktionelt niveau. Dette giver en data-baseret indsigt i bl.a. procesvarianter, automatiseringsgrader og iboende/kvantificering af risici. Her kan vi bistå med at designe datamodel og dashboards, analysere og implementere forbedringsinitiativer samt at opbygge kompetencer for vedvarende drift og vedligehold af process mining som et operationelt værktøj.

Vi kan også hjælpe din virksomhed med at etablere et bedre kontrolmiljø til overvågning af risici og opfølgning af finansielle kontroller. Her kan vi hjælpe med design af kontrolkatalog, implementering af kontroller i et GRC-værktøj, automatiseret overvågning af kontroller og træning af kontrolansvarlige for at sikre, at ændrede arbejdsgange bliver forankret i hverdagen.

Vores primære ydelser er:

Portrait of a smiling businesswoman standing at her desk in office and looking away. Cheerful woman entrepreneur taking a break from work standing in her cabin at office.

Procesoptimering

Analyse, design og implementering af operationelle processer:
 • Gap-analyse mod god praksis
 • Design af processer og politikker
 • Automatisering og validering af ERP-template for udrulning
 • Roadmap og implementering
 • Fast close og arbejdskapital

Process mining

Skabe indsigt i operationelle processer via process mining:
 • Design af datamodel
 • Analyse og monitorering af processer
 • Anbefalinger til indsatsområder
 • Facilitering af forløb for løbende forbedringer
Portrait of a happy young black business woman smiling

Risici og kontroller

Styrkelse af kontrolmiljø for finansielle kontroller:
 • Governance model
 • Design af kontrolkatalog
 • Implementering af GRC-værktøjer
 • Monitorering og automatisering af interne kontroller

Læs mere om vores services