Niels Pedersen

Director, CFO Advisory

KPMG i Danmark

Niels er Director i KPMG, CFO Advisory, og rådgiver omkring procesoptimering, compliance, og interne kontroller. Derudover har Niels mere end 20 års erfaring som rådgiver og ledende stillinger fra bl.a. Novozymes og FIAT Automotive.

Niels arbejder til daglig med optimering af økonomifunktionens operationelle processer, risici og finansielle kontroller. Niels er endvidere ansvarlig for KPMG’s globale rammeværk, Powered Enterprise, som KPMG anvender til at vurdere, designe og implementer styringsmodeller og ERP systemer indenfor økonomifunktionen. Niels har eksekverede en lang række optimeringsprojekter hos internationale kunder, hvor formålet bl.a. har været at standardisere og automatisere finansprocesser og skabe et bedre kontrolmiljø for at minimere finansielle risici.

  • Executive MBA, CBS

  • HD/R, CBS