Fokus på fremtidens økonomifunktion

I CFO Service er vi "hands on" økonomikonsulenter der leverer interim assistance til driftsfunktioner og operationel assistance til drift- og  udviklingsopgaver.

Interim assistance

Vi tilbyder interim assistance på både medarbejder- og ledelsesniveau. Vores interim konsulenter kan træde til med de nødvendige kompetencer i både kortere og længere perioder f.eks. ved barsel, opsigelser eller i perioder med øjet arbejdspres. Desuden kan vores interim konsulenter understøtte driften ifm. udviklingsprojekter

Operationel assistance

Vi tilbyder erfarne konsulenter til større og mindre udviklingsopgaver, projekter og oprydningsopgaver på tværs af hele økonomifunktionen. Komplekse og omfangsrige udviklingsopgaver løses i tæt samarbejde med KPMG’s specialistområder, hvor vi agerer bindeled mellem jer og KPMG’s specialister.

Vores vigtigste opgave er at matche jeres virksomhed og specifikke behov med de helt rette konsulenter. Vi integrerer os fuldt ud i virksomheden på lige fod med jeres faste medarbejdere, og vores konsulenter påtager sig øjeblikkeligt ejerskab for opgaver og/eller roller, præcis som I forventer af jeres faste team. Med mange års erfaring kan I trygt stole på, at vores konsulenter vil løfte den givne opgave i tæt samarbejde med den eksisterende organisation.

INTERIM ASSISTANCE
til drifts funktioner og ekstra support til efterslæb og til spidsbelastningsperioder m.m.

  Læs mere om vores interim assistance her.

Person med computer

OPERATIONEL ASSISTANCE
til projekter / udvikling / transformation.