KPMG Interim Services tilbyder interim management, hvilket er en hjælp og service til jeres forretning, når der opstår et akut behov for at dække centrale stillinger i en kortere eller længere periode, såsom business controllers, bogholdere, regnskabschefer og modelleringseksperter.

Interim Services sikrer jeres virksomhed bl.a. mod tab af værdifuld arbejdskraft, hvis der pludselig opstår uforudsete situationer såsom mangel på ressourcer i centrale regnskabsfunktioner, eller et behov for midlertidigt at øge ressourcerne i regnskabsfunktionen i forbindelse med enkeltstående begivenheder såsom fusioner eller omstrukturering.

Interim Services gør det muligt for jeres forretning at være fleksibel og i stand til hurtig omstilling. Vores konsulenter kan varetage mange opgaver med fokus på løsninger, implementering og vedligeholdelse af nye tiltag. Interim Services behøver ikke kun bruges til akutte behov og midlertidige ansættelser. Vi tilbyder også outsourcing i form af faste opgaver, som jeres organisation ikke ønsker at håndtere, herunder for eksempel lønadministration og andre økonomifunktioner, så jeres virksomhed kan fokusere på jeres kerneydelser. 

Vi arbejder med alle former for virksomheder – og vi har mere end 200 års erfaring

Vi servicerer både små, mellemstore og store danske og internationale koncerner. Uanset opgaven er det altid vores højeste prioritet at matche jeres virksomhed med de rette interim-konsulenter, så de daglige arbejdsgange i jeres økonomiafdeling løftes til højere niveauer. Vores konsulenter vil indtræde i jeres virksomhed på lige fod med jeres ansatte og vil hurtigt tage ejerskab for deres nye rolle og ansvarsområder, ligesom I ville forvente af jeres egne medarbejdere.

Vores konsulenter har mange års erfaring inden for interim-assistance, og I kan stole på, at de vil løfte den givne opgave i tæt samarbejde med den eksisterende organisation. Vi har en bred vifte af kompetencer inden for regnskab, løn, økonomi- og projektstyring. Læs mere om vores interim-roller længere nede. 

Outsourcing

Vi tilbyder også muligheden for at overtage hele eller dele af jeres virksomheds økonomiske administration. Det kan være faste opgaver, som jeres virksomhed ikke ønsker at håndtere. For eksempel opgaver, der kræver specialiseret viden (ekspert viden), ikke kan varetages af andre i virksomheden, samt opgaver, der ikke fylder en hel stilling. Det omfatter lønadministration, bogholderi, controlling, budgettering og likviditet, ledelsesrapportering, årsregnskab, moms, øvrige indberetninger til skattestyrelsen samt ad hoc-opgaver.

Måske skal I skifte jeres ERP-system, optimere jeres forretningsprocesser eller interne kontroller? Måske overvejer I at outsource jeres finansfunktion helt? I begge tilfælde kan vi tilbyde jer fleksible og hensigtsmæssige løsninger, hvor vi styrer projekter eller funktioner for jer under hele den ønskede løbetid.

Vi arbejder med de fleste anerkendte økonomisystemer og kan hurtigt tilpasse os til jeres setup, selv hvis I kun har brug for vores ydelser i kortere perioder. I vil kun blive faktureret for tidsforbruget i forbindelse med varetagelsen af den aftalte opgave, hvilket giver jer en fleksibel løsning, hvor I har adgang til relevant personale i netop de perioder, hvor jeres behov er størst. Dermed kan I reducere omkostninger forbundet med spildtid, som ville opstå ved ansættelse af en medarbejder på fuld tid i en rolle, der kun kræver sporadisk arbejde. Med vores hjælp kan I derfor frigøre ressourcer til det, som er vigtigst; at drive og udvide jeres forretning.

Interim roller

Vi leverer interim-assistance til alle medarbejder- og ledelsesniveauer i jeres organisation. Nedenfor vil I finde en række eksempler på roller, som vi kan varetage for jer.

Regnskabschef
Hvis nødvendigt, kan en af vores erfarne konsulenter overtage den daglige ledelse af jeres økonomifunktion. Vi vil med glæde finde en ekspert, der passer til jeres forretningsområde og organisation, både på et professionelt, men også personligt niveau.
Financial controller
Vi kan assistere med forecasting, budgettering og rapportering med henblik på månedsafslutning, mens vi foretager analysearbejde og proceskontrol i forbindelse med risikostyring.
Finance manager / business partner
Vi kan hjælpe med generel finansiel styring, regnskabsmæssig rapportering, vedligeholdelse af kontoplan og validering af data.
Regnskabsmedarbejder
Vi kan hjælpe med kreditor- og debitorbilag, stamdata, rejseafregninger, hensættelser, periodiseringer og moms samt diverse afregninger til SKAT og indberetninger til Danmarks Statistik, herudover måneds-, kvartals-, halvårs- og årsregnskaber.
Modellerings- og analyseeksperter
Vi kan hjælpe med udvikling eller opdatering af Excel-modeller, f.eks. konsolideringsmodeller, datamodeller og kontrolmodeller.
Rapporteringsansvarlig
Vi kan hjælpe med at udarbejde dynamiske rapporter på alle ledelsesniveauer med de rette kontroller og den rigtige datastruktur.
Løn
Vi kan varetage lønadministration, diverse lønopgaver, interims ad hoc-assistance til lønadfdeling og hjælp til refusioner og implementering af lønsystem
Ledelse
Vi kan yde support til ledere og specialister, der deltager i projektforløb og dermed sikre, at der er den nødvendige tid til at jeres personale kan lede og deltage i projekter.

FAQ

Interim stammer fra latin og betyder midlertidig eller foreløbig.

Interim-assistance betyder, at jeres virksomhed i en afgrænset periode lejer en professionel konsulent til at løse en specifik opgave eller udfylde en akut ledig plads I virksomheden.

Interim management betyder, at jeres virksomhed lejer en leder (interim manager) i en midlertidig periode, eventuelt indtil en fast profil er fundet.

En Interim Manager er en midlertidig ressource, der bringer organisationen sikkert igennem en akut opstået situation eller en klart afgrænset planlagt opgave. Konceptet er optimalt i forbindelse med ekstraordinær travlhed, eller når en kernemedarbejder forlader virksomheden, og der er behov for en ressource til at løfte rollen, indtil en permanent løsning er fundet. Interim Managers er ledere og specialister, der i samarbejde med organisationen og det eksisterende team går målrettet efter en effektiv løsning. Det er højt kvalificerede og erfarne mennesker, ofte seniorprofiler, der har løst lignende udfordringer med gode resultater.

Interim-ressourcer er effektive, da de er objektive og resultatorienterede specialister, der ikke er bundet af interne sociale relationer og hierarki, men kan koncentrere sig om opgaven i den givne periode. 

I Danmark er den gennemsnitlige interim-ansættelse ca. 7 måneder, mens gennemsnittet på europæisk plan ligger omkring 10,5 måneder.

Har I akut behov for assistance, eller leder I efter specifikke kompetencer?

Book endelig et møde med Lisbeth Frederiksen hurtigst muligt. Vi vil meget gerne høre mere om jeres behov og foreslå næste skridt til at indfri dem.