Jeres virksomhed kan undertiden opleve, at der er mangel på ressourcer i centrale regnskabsfunktioner, ofte som følge af længerevarende fravær, barsel eller periodisk forhøjet forretningsaktivitet. Derudover oplever de fleste selskaber perioder, hvor man i forbindelse med enkeltstående kommende begivenheder som fusioner eller omstruktureringer har brug for midlertidigt at øge sine ressourcer i regnskabsfunktionen.

Uanset årsagen kan KPMG Interim Services hjælpe jeres forretning med at dække centrale stillinger, så driften af jeres økonomiafdeling forbliver upåvirket. Vi kan hjælpe jer med at dække en række roller i både kortere og længere perioder, såsom business controllers, bogholdere, regnskabschefer og modelleringseksperter. 

Vi arbejder med alle former for virksomheder - og vi har mere end 200 års erfaring
Vi servicerer både små, mellemstore og store danske og internationale koncerner. Uanset opgaven er det altid vores højeste prioritet at matche jeres virksomhed med de rette interim-konsulenter, så de daglige arbejdsgange i jeres økonomiafdeling løftes til højere niveauer. Vores konsulenter vil indtræde i jeres virksomhed på lige fod med jeres ansatte, og vil hurtigt tage ejerskab for deres nye rolle og ansvarsområder, ligesom I ville forvente af jeres egne medarbejdere.

Vores konsulenter har til sammen mere end 200 års erfaring inden for interim-assistance, og I kan stole på, at de vil løfte den givne opgave i tæt samarbejde med den eksisterende organisation. 

Interim roller

Vi leverer interim-assistance til alle medarbejder- og ledelsesniveauer i jeres organisation. Nedenfor vil I finde en række eksempler på roller, som vi kan varetage for jer. 

Regnskabschef
Hvis nødvendigt, kan en af vores erfarne konsulenter overtage den daglige ledelse af jeres økonomifunktion. Vi vil med glæde finde en ekspert der passer med jeres forretningsområde og organisation, både på et professionelt, men også personligt niveau.
Financial controller
Vi kan assistere med forecasting, budgettering og rapportering med henblik på månedsafslutning, mens vi foretager analysearbejde og processkontrol i forbindelse med risikostyring.
Finance manager / business partner
Vi kan hjælpe med generel finansiel styring, regnskabsmæssig rapportering, vedligeholdelse af kontoplan og validering af data. .
Regnskabsmedarbejder
Vi kan hjælpe med kreditor- og debitorbilag, stamdata, rejseafregninger, hensættelser, periodiseringer og moms samt diverse afregninger til SKAT samt indberetninger til Danmarks Statisik, herudover måneds-, kvartals-, halvårs- og årsregnskaber.
Modellerings- og analyseeksperter
Vi kan hjælpe med udvikling eller opdatering af Excel-modeller, f.eks. konsolideringsmodeller, datamodeller og kontrolmodeller.
Rapporteringsansvarlig
Vi kan hjælpe med at udarbejde dynamiske rapporter på alle ledelsesniveauer med de rette kontroller og den rigtige datastruktur..

Insourcing og outsourcing

Ud over at varetage specifikke roller i kortere eller længere perioder, tilbyder vi ligeså muligheden for at varetage funktioner eller projekter helt. Måske skal I skifte jeres ERP-system, optimere jeres forretningsprocesser eller interne kontroller. Måske overvejer I at outsource jeres finansfunktion helt. I begge tilfælde kan KPMG tilbyde jer fleksible og hensigtsmæssige løsninger, hvor vi styrer projekter eller funktioner for jer under hele den ønskede løbetid.

Vi arbejder med de fleste anerkendte økonomisystemer og kan hurtigt tilpasse os til jeres set up, selv hvis I kun har brug for vores ydelser i kortere perioder. I vil kun blive faktureret for tidsforbruget i forbindelse med varetagelsen af den aftalte opgave, hvilket giver jer en fleksibel løsning, hvor I har adgang til relevant personale i netop de perioder, hvor jeres behov er størst. Dermed kan I reducere omkostninger forbundet med spildtid, som ville opstå ved ansættelse af en medarbejder på fuld tid, i en rolle der kun kræver sporadisk arbejde. Med vores hjælp kan I derfor frigøre ressourcer til det, som er vigtigst; at drive og udvide jeres forretning.

Har I akut behov for assistance, eller leder I efter specifikke kompetencer?

Book endelig et møde med Lisbeth Frederiksen hurtigst muligt. Vi vil meget gerne høre mere om jeres behov og foreslå næste skridt til at indfri dem.