I dagens økonomiske klima vil virksomhedskøbere som oftest have behov for at gennemføre en solid finansiel analyse af den virksomhed, de overtager – interessenter ser ikke positivt på virksomhedstransaktioner, der er gennemført på et uoplyst grundlag. En finansiel due diligence forbedrer grundlaget for de beslutninger, køber og sælger skal tage.

Vi gennemfører finansiel due diligence – både fra køber- og sælgerperspektiv – for at I kan realisere de resultater, I og jeres interessenter forventer. Ved at benytte en holistisk tilgang til planlægning og gennemførelse af jeres virksomhedskøb samt efterfølgende integration klæder vi jer godt på til at tage jeres beslutninger, inden det endelige aftalegrundlag aftales.

Vores finansielle due diligence er en detaljeret og systematisk analyse af opkøbsmålet, og giver et samlet billede af virksomheden i forbindelse med transaktionen. Vi fokuserer især på identifikation og vurdering af 'value drivers', risici og muligheder ved analyse af target-virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultater.

Fakta: Vendor due diligence!
I de senere år er det blevet mere udbredt, at sælger initierer en finansiel due diligence-undersøgelse (vendor due diligence eller VDD) af virksomheden som en del af forberedelserne til salgsprocessen. Når sælger præsenterer VDD-rapporten til køber, skal køber kun i begrænset omfang gennemføre yderligere due diligence-undersøgelser. Dette sparer bl.a. tid og omkostninger i en salgsproces, hvor der er flere potentielle købere.

Læs flere indsigter her