Deal Analytics kombinerer klassiske analyser i en Deal-kontekst med store mængder data, og vi løfter niveauet for klassiske analyser ved at bringe værktøjer i spil, der kan bearbejde store mængder information og give bedre indsigter.

Data optager mere og mere plads i en digitaliseret verden, også i en Deal-kontekst. Deal Analytics understøtter forskellige discipliner i Deal Advisory ved at give skarpere og mere transparente indsigter i virksomhedernes forretning. Foruden vores arbejde med strukturering og analysering af Big Data benytter vi os blandt andet af værktøjer som Machine Learning og Deep Learning til bl.a. at give stærkere bud på vigtige nøgletal og til benchmarking af virksomheder.

Kontakt os meget gerne til en indledende snak om, hvad vi kan gøre for jer.

Hvorfor din virksomhed skal bruge Deal Analytics som en del af transaktionen

Hvis du vil købe eller sælge en virksomhed, giver dette mulighed for at forstå virksomheden på et endnu dybere niveau.  Vi laver dybdegående analyser af en virksomheds historiske udvikling helt ned på transaktionsniveau og sammenholder den med både offentligt og privat data for at danne et indtryk af forretningens kerne-drivers, muligheder og faldgruber i fremtiden. Vi arbejder metodisk og bekræfter og afkræfter hypoteser, som vi laver i samarbejde med jer, baseret på data.

elevation model
KPMG database
KPMG’s database indeholder alle danske virksomheder og deres regnskaber siden 2014. Data i databasen er renset og bearbejdet med deterministiske modeller, Machine- & Deep Learning og manuel kvalitetssikring af data.

Vi har derudover adgang til en omfattende global benchmarking database med analyser på funktionsniveau..
Offentligt data
Deal Analytics benytter sig af adskillige datakilder, deriblandt offentligt data, for at skabe indsigter i virksomhedens samspil med omverdenen.
Din virksomheds data
Deal Analytics kan analysere store data mængder helt ned på transaktionsniveau, samt blende virksomhedens data med andre datakilder..
Advanced Analytics
Deal Analytics benytter sig af avancerede modeller og analyser til at robuste estimeringer af nøgletal og benchmarking..

Læs flere indsigter her