Hvad er Project & Portfolio Management?

Projekt- og porteføljestyring er den disciplin som sikrer, at en organisation har styr på, hvilke projekter der er i gang, hvad formålet er, og hvad det forventede udbytte er. Derudover fortæller det noget om, hvordan organisationens initiativer hænger sammen med dens strategier og mål, samt giver indblik i nuværende projektstatus med hensyn til ressourcer, fremdrift og økonomi. De fleste organisationer, store som små, oplever nemlig udfordringer med at få og bevare et overblik over igangværende udviklings- og forbedringsinitiativer. Dette gælder uanset om disse initiativer bliver styret og kontrolleret med traditionelle projektledelsesmetoder som vandfaldsmodellen, eller om det er agile metoder, der tages i brug.

 

Større krav til omstillingsparathed i planlægning, styring og ledelse

Det bliver stadigt sværere at forudsige, hvilke udfordringer virksomheder står overfor - også selvom man blot kigger mod det næste kvartal. Ideen om traditionel planlægning, hvor organisationer planlagde et helt år frem flere måneder i forvejen, er forældet. Forbedringsmuligheder og ideer falder ikke belejligt sammen med organisationsplanlægningscyklusser, men opstår konstant. Derfor er det afgørende at have et godt fundament til styring og ledelse af disse.

Til dette formål ser vi, at organisationer ofte anvender kombinationer af agile-værktøjer, projektledelsesværktøjer samt naturligvis mails, Excel og PowerPoint. Mange organisationer er derfor godt på vej, men udfordringen ligger i, at konsolidering på koncernniveau oftest sker manuelt ved hjælp af f.eks. PowerBI og PowerPoint. Resultatet er, at topledelsen får hvad de vil have: et overblik med flotte grafer - men de kan ikke se hvor mange manuelle arbejdsopgaver og rapporteringer, der ligger til grund for dette overblik. Dertil sker ledelse af projekter lokalt og forskelligt, og rapportering og overblik er manuelle processer. Alt dette fører til mindre transparens, og gør det samtidig svært for ledelsen at tage korrekte beslutninger.

Projekt- og porteføljestyring i ServiceNow

Hos KPMG kan vi hjælpe jer med både at konsolidere og skabe overblik i jeres projekt- og porteføljestyringsprocesser ved at sikre, at initiativer og opgaver bliver automatiseret og dokumenteret.

Vi arbejder primært med ServiceNow, hvor vi har erfaring, viden og indsigt i platformens værktøj Strategic Project Portfolio Management – men vi udfører også projekter i andre platforme. ServiceNow kan håndtere hele processen, fra Idé til Demand og videre til Projekt eller Epic med sammenhæng til de operationelle opgaver som skal udføres ved Release og Operation. Med ServiceNow kan vi digitalisere hele processen i et continuos delivery-perspektiv med integrationer til andre redskaber som eks. Jira og Azure DevOps.

ServiceNow kan værktøjsunderstøtte og accelerere hele rejsen. Samtidig hjælper vi jer med at stille de vigtige spørgsmål: Hvordan hænger jeres strategi og målsætninger sammen med, hvad I rent faktisk gennemfører og implementerer? Og hvordan sikres realiseringen af såvel finansielle som ikke finansielle gevinster? 

Kontakt os i dag for at høre mere.