Håndtering af risiko for svindel
Det kræver en stor indsats at beskytte en virksomhed mod den globale verdens risici og svindel - og det hele starter med stærk risikohåndtering.

I forebyggelsesfasen hjælper KPMG virksomheder med at lave en dybdegående analyse af nuværende procedurer for håndtering af risici og rådgiver virksomheden om, hvordan disse kan styrkes for at sikre compliance i forhold til lovgivning og professionelle standarder.

Vi hjælper virksomheden ved at:

 • Tage pulsen på de etiske forhold i virksomheden
 • Oprette whistleblower-ordning
 • Vurdere og teste nuværende risikoprocedurer og -kontroller
 • Skabe og effektivisere procedurer for håndtering af svindelsager

Corporate Intelligence
Corporate intelligence-holdet informerer kunder om risici, omdømme og integriteten hos nuværende og potentielle samarbejdspartnere samt ansatte ved at levere hurtig, præcis og dybdegående informationsanalyse (en "etisk due diligence").

Vi kan assistere med at:

 • Forstå baggrunden og ræsonnementet bag væsentlige ansættelser og udnævnelser
 • Vurdere mulige og nuværende samarbejdspartnere og tredjeparter
 • Forstå og analysere kilderne bag kapitalen – vurdere repræsentanterne for og omdømmet af leverandører, joint ventures, samarbejdspartnere og licenshavere
 • Vurdere nye og eksisterende kunder, leverandører og samarbejdspartnere

Forebyggelse af hvidvaskning
Hvad enten det handler om at hjælpe en finansiel institution, som proaktivt prøver at forbedre deres procedure, eller som reaktion på ændringer i regulering, kan KPMG assistere med mange af de udfordringer, som finanssektoren har i forhold til forbedring af hvidvaskningsprocedurer.

Vi kan hjælpe med at:

 • Vurdere nuværende hvidvaskningsprocedurer
 • Rådgive om korrekt håndtering af hvidvaskningsproblemstillinger
 • Reagere på regulatoriske krav
 • Opsætte nye og up-to-date procedurer og guidelines

Kontakt vores eksperter