Kategoristyring er en af de vigtigste funktioner inden for indkøb, da den forbinder indkøbsstrategi, forretningskrav og -mål med leverandørlandskabet og markeds- og brancheudviklingen.

En vigtig del af kategoristyring er at være i stand til klart at definere de kategorier, der er vigtige for jeres organisation, ikke kun i forhold til jeres syn på de forskellige kategorier, men også ved at krydstjekke og sikre, at kategorierne passer med den potentielle liste over tilgængelige leverandører og deres servicetilbud. Dette er en kritisk designbeslutning, der er afgørende for en vellykket etablering af det fundament, som jeres kategoristyringsfunktion kan videreudvikles på.

Etableringen af et sundt fundament sammen med et sæt principper er ofte en del af en indkøbsstrategi, som kan opdeles i yderligere specifikke strategier, mål og ambitioner for hver kategorifunktion. En overordnet indkøbs- eller specifik kategoristrategi hjælper jeres organisation med at opstille effektive principper, KPI'er, ambitioner og mål samt sikrer optimal forventningsafstemning mellem indkøbsafdelingen og de krav, der stilles fra kerneforretningen.

Forskellige kategorier har forskellige leverandører, ambitioner og forretningsforventninger, og behovet for en klar skelnen mellem de forskellige kategorier og behovet for strategisk tilpasning bliver kun tydeligere, jo mere kompleks jeres organisation bliver. 

Hvordan kan vi hjælpe jer med kategoristyring?

Hos KPMG har vi hjulpet hundredvis af kunder med at udvikle effektive strategier til optimering af deres kategoristyringsfunktioner. Det omfatter en klar segmentering af hver kategori, definition af indkøbskanaler, sikring af den korrekte styring og prioritering af hvert indkøbsteams tid og energi, der bruges på at styre hver kategori. Ved at have en klart defineret leverandørsegmentering, indkøbskanaler og strategier på plads kan jeres indkøbsfunktion optimere den værdi, der leveres til kerneforretningen gennem øget effektivitet, hurtigere og mere præcis kontraktindgåelse og i sidste ende øget værdi gennem jeres leverandørnetværk.

Vi ved, hvordan det gode ser ud, og har unik indsigt i best practice på tværs af flere brancher, så I kan benchmarke jeres kategoristyringsfunktion i forhold til jeres konkurrenter. Med KPMG får I en troværdig samarbejdspartner, der sikrer, at strategien ikke kun udvikles og lægges fast, men også at den implementeres med succes, og at I har kontrol over kontrakter og leverandørers performance for jeres organisation.

  

People talking in meeting room

Udnyt KPMG's best practice og prædefinerede aktiver

Det kan være svært at vide, hvor man skal starte på sin rejse mod bedre kategoristyring. Ved at udnytte vores Powered-metode kan vi spare jer for værdifuld tid ved at bruge KPMG's verdenskendte best practice. Vores Powered-metode indeholder hundredvis af præfabrikerede aktiver, både teknologi-agnostiske (neutrale) og platformspecifikke til forskellige indkøbsplatforme som f.eks: Coupa, Ivalua, SAP Ariba, Oracle og Microsoft. Eksempler på nogle af vores præfabrikerede best practice-aktiver, der er blevet brugt og testet gennem hundredvis af projekter, er:

  • Procestaksonomier
  • Modenhedsmodeller
  • Modeller for levering af tjenester
  • Dataflow-diagrammer
  • Master data management design og governance
  • Rapporteringspakker og -dashboards.

Tøv ikke med at kontakte os for en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer, og hvor I skal starte. Vi vil hellere end gerne give jer vores indledende tanker og anbefalinger til at kickstarte jeres næste projekt.