Med 1.300 dedikerede værdiansættelsesspecialister i 40 lande, har KPMG global ekspertise og lokal tilstedeværelse til at rådgive og assistere dig, når værdien af virksomheder, aktiver eller nye investeringer skal vurderes og fastsættes.

Vi sætter værdi i centrum for alt, hvad vi gør. Uanset om værdiansættelsen tilvejebringes for at forbedre dine beslutninger, om det er i forbindelse med køb, salg eller sammenlægninger af virksomheder, til brug for finansiel rapportering eller af lovmæssige årsager, forstår vi behovet for at handle hurtigt, effektivt og levere med høj kvalitet.

Vores team af kvalificerede værdiansættelsesspecialister har omfattende industrierfaring og vil gøre en stor indsats for at forstå din virksomhed og den industri, som du opererer i. Vores metoder til værdiansættelse og finansiel modellering er baseret på KPMG's velafprøvede standarder og best practice og giver os mulighed for at tilbyde dig vurderinger, rapporter, erklæringer og udtalelser af meget høj kvalitet, som er klart kommunikeret.

Vores team arbejder tæt sammen med resten af KPMG Deal Advisory, herunder M&A og Transaction Services, Regnskab og Skat, der leverer erfaren rådgivning til en stor skare af kunder – fra lokale til internationale virksomheder, banker, fonde og regeringer.

Vi kan tilbyde følgende rådgivningsydelser:

Værdiansættelse ved transaktioner

Uafhængig bestyrelsesrådgivning  Uafhængig, objektiv rådgivning til at fastsætte den rigtige pris at betale eller acceptere ved en virksomhedstransaktion. 
Investerings- og transaktions-rådgivning Uafhængig værdiansættelsesrådgivning med henblik på at hjælpe virksomheder med at analysere investerings- eller afhændelsesmuligheder, herunder rådgivning om joint ventures og alliancer.
Fairness opinions Uafhængig rådgivning og afgivelse af erklæringer om, hvorvidt en transaktion og vilkårene for denne er fair ud fra en betragtning af pris og vilkår.      
Fonde Uafhængig rådgivning til fondsbestyrere og finansielle sponsorer gennem hele livscyklussen for en investering eller fond.
Incitaments-programmer for ledelsen Strukturering eller uafhængig værdiansættelse af incitamentsprogrammer med henblik på at klarlægge skatte- og regnskabsmæssige konsekvenser.
Restruktureringer Uafhængig værdiansættelsesrådgivning og afgivelse af erklæringer til långivere, virksomheder og administratorer i forbindelse med restruktureringer.
Finansiel modellering Udformning, opbygning og reviews af komplekse finansielle modeller, der kan styrke dine beslutningsprocesser og overvåge forretningsmæssige KPI'er for at imødekomme specifikke forretningsbehov i forbindelse med projekttransaktioner og forhandlinger med långivere om finansiering.


Regnskabsmæssig rådgivning

Købesums-allokeringer (PPA) Værdiansættelse af identificerbare, overtagne immaterielle aktiver i henhold til IFRS eller lokale danske regnskabsstandarder i forbindelse med virksomhedstransaktioner.
Nedskrivningstests for goodwill Vi kan assistere med at opbygge finansielle modeller til brug for årlige nedskrivningstests for goodwill, som lever op til revisionskrav i forbindelse med regnskabsaflæggelse.


Juridiske tvister og skattemæssig rådgivning

Ekspertudtalelser Uafhængig rådgivning i forbindelse med juridiske tvister og voldgiftssager.
Etablering af defence-filer for skat Vi arbejder tæt sammen med KPMG's skatteeksperter ved opbygning af robuste værdiansættelser til skattemæssige formål for virksomheder og enkeltpersoner, der ønsker at flytte aktiver ind og ud af Danmark.
Transfer pricing I forbindelse med transfer pricing arbejder vi tæt sammen med KPMG's skatteeksperter ved værdiansættelser af finansielle eller immaterielle aktiver.

Læs flere indsigter her