KPMG hjælper med at gøre cyber security til en konkurrencefordel.

Digitaliseringsæraen er over os. De teknologiske muligheder er uendelige og i konstant udvikling. Disse muligheder betyder ikke kun nye muligheder for virksomheder - trusler om cyberkriminalitet udvikler sig i et endnu højere tempo. Derfor skal virksomhederne løbende balancere deres digitaliserede forretningsmål med risikoen fra cyberverdenen. Desuden bliver organisationer mødt med stigende lovgivningsmæssige compliance-krav, hvilket øger kompleksiteten af cyber-udfordringen.

Hos KPMG mener vi, at risikobaseret og forretningsdrevet cyber security bør fokusere på, hvordan jeres organisation kan få værdi af en effektiv strategi.

En sådan værdi kan eksempelvis skabes ved at

 • reducere omkostninger ved fremtidige IT-fejl og -nedbrud 
 • beskytte investeringer i immaterielle rettigheder og andre kritiske aktiver 
 • udnytte muligheder, da offentlige organisationer og store virksomheder i stigende grad kræver tillid som en kvalifikation til store kontrakter 
 • opnå overholdelse af dvs. regler om privatlivets fred for at styrke offentlighedens tillid 
 • skabe positive resultater fra kritiske og andre situationer, der kunne være gået galt uden effektiv beskyttelse

KPMG fungerer som betroede rådgivere, og vi arbejder skulder ved skulder med vores kunder for at levere operationelle, pragmatiske, holistiske og proaktive strategier og løsninger for at mindske kompleksiteten og balancere de forretningsmæssige fordele hos vores kunder og deres risikoappetit. 

Inden for cyber security tilbyder vi ydelser inden for områder som:

 • Cyber security i bestyrelseslokalet
 • Cyber-modenhedsvurderinger
 • Private modenhedsvurderinger og gap-analyser imod eksempelvis EU's generelle forordning om databeskyttelse
 • Databeskyttelsesindvirkningsanalyser
 • Risikoanalyse og -ledelse
 • Design og implementering af sikkerhedsmæssige rammer og ISMS'er såsom ISO 27001
 • Informationssikkerhedsarkitektur og -design
 • Business Continuity og Disaster Recovery
 • ERP-sikkerhed
 • Penetrationstest og tekniske anmeldelser
 • Incident Respons