Supplier relationship management omfatter alle aktiviteter, der vedrører styringen af forholdet til leverandører, såsom jura, performance, økonomi, risiko og forandring, forbedringer samt den strategiske tilpasning til jeres organisation.

De skiftende forretningskrav ift. ESG, omkostningseffektivitet og høj målbar performance kræver nye strategier for leverandørrelationer, især for tidligere oversete eller ignorerede emner. Det er vigtigt at begynde at behandle jeres forretningskritiske leverandører som strategiske leverandører. Derudover øger lovgivere over hele verden, især i EU og Danmark, standarderne for due diligence-processer og dokumentation for leverandørrisiko og kræver nøjagtig rapportering fra organisationer for at demonstrere deres overholdelse. 

Fra onboarding af nye leverandører og overvågning af deres præstationer til udvikling af strategiske partnerskaber er leverandørstyring blevet en kritisk kompetence for indkøbere, som skal træde i karakter og fungere som nøgleinteressenter for at forhindre afbrydelser i forsyningskæden og fremme et mere tæt samarbejde med organisationens leverandører.

Kan I genkende disse udfordringer?

Mange organisationer oplever afbrydelser i den pålidelige forsyning af produkter og tjenester på grund af kombinationen af forskellige globale og lokale faktorer. Alle forsøger at identificere og handle på disse risici og definere eller styrke deres tilgang til leverandørstyring for at sikre forretningskontinuitet. Men hvor skal man starte? Hvordan kan du som indkøbsansvarlig hæve barren og få din indkøbsfunktion til at vokse til det næste niveau, så I fremstår som en førende indkøbsorganisation i topklasse?

Nogle af de typiske udfordringer, vi har stået over for sammen med vores kunder, er:

  • Omstændelige og manuelle processer til indsamling af pålidelige leverandørdata og indsigter.
  • Mangel på komplette, realtids- og validerede data til at drive mere effektiv beslutningstagning.
  • Mangel på forretningsdefinerede KPI'er, metrikker, vægtninger og tærskler til at give sandfærdige vurderinger af leverandørforholdene.
  • Stærk "silokultur" i organisationen, der fører til mindre samarbejde på tværs og overlappende arbejde mellem de forskellige afdelinger.
  • Reagerer kun på forstyrrelser, når de er sket, i stedet for at forudse dem og forsøge at mindske risikoen proaktivt.
  • Intet klart mandat for indkøbsfunktionen og dens niveau af beslutningskraft.
  • Manglende aftalt leveringsmodel for indkøbsfunktionen, dvs. skal indkøbsfunktionen være en centraliseret funktion eller spredt ud over lokale kontorer?
  • Omstændelige IT-systemer, der føles mere som en daglig byrde end som en løsning, der vil føre til øget effektivitet og kontrol.
  • Uklare styringsroller, ejerskab og kontrolmålinger; dvs. hvem beskriver kravene, skaber kriterier for leverandørevaluering, deltager i leverandørevalueringen, udfører kontraktstyring eller faciliterer anmodninger om ændringer?

Hvis man kun ser på leverandørstyring med tilbagevirkende kraft, vil det ofte blive karakteriseret som "brandslukning". COVID-19-pandemien medførte massive forstyrrelser i forsyningskæderne verden over og øgede risikoen for, at leverandørerne ikke var i stand til at levere i henhold til kontrakten og/eller forventningerne. Pandemien skelnede ikke mellem specifikke brancher i dette globaliserede, evigt skiftende forretningsmiljø. Robuste leverandørstyringsprogrammer, der proaktivt kan identificere risici og er drevet af teknologisk innovation og data, er ikke kun vejen frem, men også en konkurrencemæssig fordel, når det gøres effektivt. 

Vores førende praksis

Baseret på hundredvis af implementeringer verden over har vi udviklet førende metoder, teknologi og værktøjer til at sætte fart på organisationers transformationsrejse inden for supplier relationship management. Vores indkøbseksperter kan hjælpe jer med at etablere en effektiv driftsmodel og organisation for leverandørrisikostyring, som giver konkret værdi til jeres virksomhed. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi gør det.

Strategisk indsigt, retning og samarbejde
Vi giver strategisk indsigt, vejledning og samarbejder med jer om at udvikle forskellige måder at modne jeres indkøbsfunktions driftsmodel og arbejdsmetoder på.
Vurdering af nuværende supplier relationship management
Vi vurderer jeres nuværende evner inden for styring af leverandørrelationer og komme med direkte, konkrete og værdifulde anbefalinger og initiativer, så I kan begynde jeres rejse.
Gap assessments
Vi leverer førende "gap assessments" omkring alle aspekter af leverandørstyring, herunder kontraktgennemgange, metriske definitioner, styringsmodeller, roller og ansvar, proceskortlægning og -forbedringer, teknologisk support, data- og rapporteringsindsigt osv.
Støtte og træning af jeres organisation
Vi støtter og træner jeres organisation i at udvikle og modne jeres evner til styring af leverandørrelationer, skræddersyet til jeres specifikke krav og behov
Fremtidige roadmaps og businesscases
Vi udvikler fremtidige roadmaps og businesscases, herunder konkrete rollebaserede arbejdspakker og implementeringsplanlægning.
Supplier relationship management som en administreret service
Vi udfører styring af leverandørrelationer som en administreret service for jeres organisation, samtidig med at vi støtter og hjælper jeres indkøbsafdeling.