Dịch vụ Tư vấn Thuế của KPMG Việt Nam

Thuế là một bộ phận cơ bản trong hoạt động của các quốc gia và các công ty.  Chính sách thuế cần được xây dựng rõ ràng và được quản lý một cách năng động bởi các chính phủ cũng như các doanh nghiệp.

Theo quan điểm doanh nghiệp, hoạt động quản lý thuế là một vấn đề ngày càng được ưu tiên, vì luật pháp ngày càng phức tạp hơn. KPMG tại Việt Nam làm việc với khách hàng để thiết lập các chính sách và quy trình thuế, nhằm xác định rằng trách nhiệm tuân thủ thuế được thực hiện, các cơ hội hoạch định được thực hiện, và đảm bảo mối liên hệ thích hợp với thị trường và các cơ quan quản lý nhà nước. Bằng cách này, Ban Giám đốc có thể thông tin rằng công tác thuế được quản lý tốt và tiếp tục tập trung vào công tác quản lý hoạt động kinh doanh.

KPMG tại Việt Nam sử dụng kiến thức thuế chuyên ngành, và hiểu biết sâu rộng của chúng tôi về cách thức hài hòa vấn đề thuế trong bức tranh kinh doanh rộng lớn hơn, để giúp khách hàng thực hiện trách nhiệm tuân thủ thuế.  Cho dù khách hàng là doanh nghiệp hay cá nhân, chúng tôi đều cộng tác theo nhóm để giúp khách hàng đạt được mục tiêu của họ.

Đặc tính này được tăng cường nhờ khả năng của chúng tôi trong việc hình thành nên các nhóm chuyên gia đa ngành, dựa vào nguồn lực của KPMG tại Việt Nam và hệ thống mạng lưới toàn cầu không chỉ trong lĩnh vực thuế, mà còn trong lĩnh vực kiếm toán và tư vấn. Nhân sự của chúng tôi hoạt động trong các nhóm chuyên ngành, giúp khách hàng tiếp cận với các chuyên gia tư vấn am hiểu các vấn đề cụ thể về thuế, sử dụng kỹ thuật chuyên môn một cách thuần thục nhằm hỗ trợ công tác trích xuất và quản lý dữ liệu. Chúng tôi cũng duy trì đối thoại thường xuyên và mang tính xây dựng với các cơ quan chức năng về thuế.

Chúng tôi làm việc hết sức mình để xây dựng và duy trì lòng tin, sự tôn trọng và sự tin tưởng không chỉ đối với khách hàng và các cơ quan thuế mà còn đối với các cộng đông nơi chúng tôi làm việc. Chúng tôi tin rằng các cam kết này đóng vai trò quan trọng trong việc khẳng định KPMG là một nhà tư vấn đáng tin cậy và được đánh giá cao, cũng như đã được tin tưởng là nhà tuyển dụng đáng lựa chọn.

Đội ngũ của chúng tôi

Kết nối cùng chúng tôi