Bộ phận Thuế Doanh nghiệp của KPMG tại Việt Nam tư vấn cho các tổ chức về luật thuế trong nước và quốc tế có ảnh hưởng đến các giao dịch nội địa, các giao dịch xuyên biên giới cùng các vấn đề pháp lý khác như: quy định về đầu tư nước ngoài, các quy định riêng cho từng ngành, các vấn đề thuế trong nước gồm ưu đãi thuế, khấu trừ thuế và quản lý thuế doanh nghiệp.

Tại sao hỗ trợ tư vấn Thuế thu nhập doanh nghiệp quan trọng?

Các yêu cầu về thuế doanh nghiệp tại Việt Nam và trên toàn cầu có thể làm tiêu tốn của doanh nghiệp một lượng tiền đáng kể. Việc mở rộng các quy định về báo cáo thuế gia tăng các hoạt động thanh, kiểm tra cùng với việc áp dụng các hình thức xử phạt đối tượng vi phạm khiến cho ban lãnh đạo doanh nghiệp phải dành nhiều thời gian cho hoạt động quản trị thuế.

Do đó, điều quan trọng là doanh nghiệp cần được tư vấn xác đáng và kịp thời để đạt được hiệu quả trong hoạt động tuân thủ chính sách thuế và quản lý tốt rủi ro thuế, trong khi vẫn kiểm soát được chi phí.

Tại sao nên chọn KPMG làm đơn vị tư vấn?

Tại Việt Nam, các nhóm tư vấn của chúng tôi được tổ chức theo ngành nghề kinh doanh, cho phép chúng tôi hiểu rõ các nhu cầu của khách hàng thông qua kinh nghiệm tổng hợp về các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Với phương pháp tiếp cận tập trung vào từng ngành, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng trong rất nhiều vấn đề về hoạch định thuế cũng như tuân thủ chính sách thuế.

Chúng tôi duy trì các cuộc đối thoại thường xuyên và mang tính xây dựng với chính phủ Việt Nam và các mạng lưới nghiệp vụ trong nước để có thể hỗ trợ khách hàng một cách hiệu quả và kịp thời.

Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với khách hàng để cung cấp các ý kiến thiết thực và hữu ích dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về các vấn đề thuế cụ thể của khách hàng.

KPMG có thể đưa ra cái nhìn bao quát về các vấn đề mà khách hàng gặp phải trên cả bình diện toàn cầu cũng như trong nước. Chúng tôi am hiểu về các chế độ thuế trong nước và quốc tế cũng như có thể tiếp cận được các nguồn lực và kinh nghiệm quốc tế cần thiết nhằm giúp khách hàng đạt được các kết quả kinh doanh hiệu quả cho mục đích tính thuế tại bất cứ nơi nào mà khách hàng có hoạt động kinh doanh.

KPMG có thể hỗ trợ khách hàng như thế nào?
Dịch vụ Thuế doanh nghiệp bao gồm:

  • Dịch vụ Quản lý Tuân thủ toàn cầu
  • Dịch vụ Hoạch định và Tư vấn thuế trong nước
  • Dịch vụ Hoạch định và Tư vấn thuế xuyên quốc gia
  • Dịch vụ rà soát thuế
  • Dịch vụ Ưu đãi Nghiên cứu và Phát triển

Kết nối cùng chúng tôi