Lê Thị Kiều Nga

Thành viên Điều hành, Trưởng Bộ phận Thuế doanh nghiệp

KPMG Việt Nam

Bà Nga học luật tại Hà Nội rồi gia nhập bộ phận thuế của KPMG sau khi KPMG mua lại công ty Andersen vào năm 2002. Bà Nga bắt đầu giữ vị trí Thành viên Điều hành vào năm 2009, trở thành Thành viên Điều hành nữ đầu tiên và là một trong những Thành viên Điều hành trẻ nhất tại KPMG. Bà cũng là một trong những nhà sáng lập của KPMG tại Việt Nam. Bà Nga gần đây đã được bổ nhiệm là Lãnh đạo bộ phận Thuế Doanh nghiệp.

Bà đã tham gia và lãnh đạo nhóm thuế trong việc tư vấn cho khách hàng các vấn đề thuế, đầu tư và quy định, bao gồm thẩm định thuế, mua bán và sáp nhập, thoái vốn và tái cấu trúc doanh nghiệp cũng như các cuộc điều tra và kiểm toán của cơ quan thuế địa phương. Bà cũng đã đại diện cho khách hàng đàm phán với cơ quan thuế địa phương và giải quyết các tranh chấp về thuế bằng các kiến ​​nghị lên cơ quan thuế trung ương và cấp bộ để được hướng dẫn thuận lợi và thiết thực.

Bà Nga có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực lọc dầu, từ tư vấn thuế về cấu trúc tài chính, tư vấn lập kế hoạch thuế về chiến lược và cấu trúc doanh nghiệp, xem xét các thỏa thuận khác nhau để xác định các vấn đề về thuế và đề xuất cơ cấu thuế tối ưu nhất, cung cấp nhiều lời khuyên khác nhau về ưu đãi thuế và liên lạc với các nhà hoạch định chính sách về các định hướng của Chính phủ liên quan đến các vấn đề về thuế và ưu đãi. 

Bà Nga là đối tác về thuế của các dịch vụ hỗ trợ kiểm toán thuế của nhiều tập đoàn Việt Nam và công ty nước ngoài trong các ngành khác nhau như chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, quỹ quản lý, công nghệ, sản phẩm thương mại, sản phẩm công nghiệp, thương mại điện tử, hậu cần, sản xuất, lĩnh vực may mặc, bán lẻ, v.v.

  • Cử nhân Luật (Kinh tế), Đại học Luật Hà Nội

  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Nam California, Hoa Kỳ

  • Thành viên của CPA Australia

  • Thành viên Hiệp hội Tư vấn Thuế Việt Nam, Bộ Tài chính, Việt Nam