Lực lượng lao động là nguồn sống của doanh nghiệp. Thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào đội ngũ nhân lực doanh nghiệp xây dựng và cách doanh nghiệp quản lý.

Trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay, các công ty phải cạnh tranh trong việc tuyển dụng, thu hút và quản lý hiệu quả các nhân viên có trình độ cao. Đội ngũ chuyên gia của KPMG trong mảng Lao động có thể hỗ trợ doanh nghiệp định hướng hệ thống pháp luật lao động phức tạp tại Việt Nam và giúp doanh nghiệp đối phó với thách thức này để phát triển hoạt động kinh doanh.

Việt Nam cũng đang trong quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động để có thể tuân thủ những cam kết trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Châu Âu và Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Điều này sẽ dẫn tới những cải cách mạnh mẽ trong Bộ luật để có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế về lao động. Đội ngũ của chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng được với những thay đổi này mà không làm gián đoạn tới hoạt động kinh doanh của tổ chức.

KPMG tư vấn về mọi vấn đề liên quan tới nhân sự phát sinh trong vòng đời của một công ty; bắt đầu từ tuyển dụng nguồn nhân lực cho đến việc thiết lập các chính sách nhân sự quan trọng, xử lý các tranh chấp và chấm dứt hợp đồng lao động, giải quyết các nghĩa vụ sau cùng đối với nhân viên khi doanh nghiệp quyết định giải thể.

Tại KPMG, chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý nhân sự với chuyên môn về pháp luật Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế. Chúng tôi cũng hợp tác chặt chẽ với Bộ phận Dịch vụ Lưu chuyển Toàn cầu của KPMG để mang tới những hỗ trợ về nhập cư, bao gồm: xin giấy phép lao động, thị thực doanh nghiệp, thị thực làm việc và thẻ tạm trú.

 

Các dịch vụ của KPMG bao gồm:

 • Soạn thảo và đàm phán hợp đồng lao động
 • Tái cấu trúc lực lượng lao động và tình trạng dư thừa lao động
 • Tư vấn về nội dung của các Nội quy Lao động nội bộ và Cẩm nang Nhân sự giúp doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ các quy định của luật pháp Việt Nam cũng như thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước về lao động có liên quan.
 • Chuẩn bị các chính sách quản lý hiệu suất làm việc
 • Chuẩn bị các thang lương thưởng và báo cáo chấm công định kỳ
 • Tư vấn các thủ tục xử lý vi phạm nội quy lao động, đình chỉ hoặc chấm dứt hợp đồng lao động
 • Tư vấn quy trình thành lập và hoạt động của công đoàn
 • Tư vấn quy chế về kiểm tra sức khỏe cho người lao động 
 • Hỗ trợ quá trình thanh tra lao động
 • Soạn thảo tài liệu giải quyết tranh chấp lao động hoặc sa thải người lao động.
   
 

Các dịch vụ về Pháp lý

Dịch vụ khác