Trần Thị Thanh Minh

Giám đốc, Công ty Luật KPMG

KPMG Việt Nam

Bà Minh hiện đang phụ trách mảng dịch vụ tư vấn Pháp lý Doanh nghiệp, Tuyển dụng và Lao động của Công ty Luật KPMG tại Hà Nội.

Bà Minh bắt đầu làm việc cho KPMG từ năm 2009, phát triển kinh nghiệm sâu rộng trên các vấn đề tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp nước ngoài từ khi gia nhập cho đến khi rời khỏi thị trường Việt Nam trong các ngành nghề từ sản xuất, phân phối và thương mai, xây dựng, và rất nhiều các ngành nghề khác.

Bà Minh có hơn 17 năm kinh nghiệm tư vấn chuyên nghiệp, bao gồm 04 năm làm việc cho một công ty tư vấn chiến lược trong nước trước khi chuyển sang KPMG. Chuyên môn của bà Minh bao gồm tư vấn cho các tập đoàn/công ty quốc tế về các hoạt động đầu tư trong và ngoài Việt Nam, các vấn đề pháp lý doanh nghiệp và cấp phép trong các lĩnh vực sản xuất, xây dựng và kinh doanh thương mại, Mua bán & Sáp nhập, tuyển dụng & lao động, và các tư vấn khác cho khách hàng doanh nghiệp.

Giàu tính thực tiễn và kiên định, bà Minh có thể kết hợp một cách nhuần nhuyễn các kiến thức pháp lý với sự nhạy bén về thực tiễn kinh doanh để mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng của KPMG. 

Lĩnh vực tư vấn:

  • Tư vấn doanh nghiệp
  • Tuyển dụng và lao động
  • Kinh doanh và phân phối
  • Sản xuất
  • Xây dựng
  • Hàng tiêu dùng
  • Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội, Việt Nam

  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam

  • Thành viên Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội