KPMG Việt Nam tham gia vào mọi giai đoạn của vòng đời tài sản và đầu tư, và có kinh nghiệm làm việc với tất cả các cấp trong các bên hữu quan của ngành Bất động sản. Cho dù ưu tiên cần tập trung của quý vị là thị trường địa phương, quốc gia hay toàn cầu, chúng tôi đều có thể cung cấp cho quý vị những kinh nghiệm phù hợp để hỗ trợ và tăng cường các nhu cầu và tham vọng của quý vị. Các chuyên gia tại Việt Nam của chúng tôi về lĩnh vực bất động sản tập trung vào việc cung cấp những góc nhìn sáng tỏ và các giải pháp rõ ràng, với kinh nghiệm thực tế thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau bao gồm Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG), kiểm toán, tài chính và kế toán, quản lý dự án, quản lý tài sản, khách hàng và vận hành, nguồn nhân lực và thay đổi, công nghệ thông tin, quản lý rủi ro, mua bán sát nhập (M&A), tư vấn thuế và pháp lý.

Sự tập trung vào khách hàng, cam kết dịch vụ hoàn hảo, tư duy toàn cầu và khả năng duy trì chất lượng nhất quán của KPMG Việt Nam chính là những yếu tố giúp xây dựng nên các mối quan hệ đáng tin cậy vốn là giá trị cốt lõi trong hoạt động kinh doanh và uy tín của chúng tôi.

Liên hệ

Kết nối cùng chúng tôi