Các doanh nghiệp ngày càng đòi hỏi các dịch vụ tư vấn kết hợp trong quá trình tìm ra hướng giải quyết cho những thách thức và cơ hội trong môi trường kinh tế phức tạp và thiếu ổn định. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi làm việc trên các lĩnh vực về sức khỏe doanh nghiệp, bao gồm các lĩnh vực đa dạng như lợi nhuận, chuyển đổi, công nghệ, rủi ro, tăng trưởng, cấu trúc và hoạt động kinh doanh.

Bất kể bạn đang ở đâu trong chu kỳ kinh doanh và dù cho bạn cần lời khuyên về việc cải thiện hiệu suất của doanh nghiệp, triển khai công nghệ mới, thỏa thuận hay tư vấn về cách xử lý rủi ro và quy định thì chúng tôi đều có thể giúp bạn.

Khám phá dịch vụ hỗ trợ tại KPMG:

  • Chuyển đổi kỹ thuật số
  • Quản trị rủi ro
  • Quản lý hoạt động tài chính
  • Chiến lược khách hàng
  • Chiến lược vận hành 
  • Nhân sự và thay đổi
  • Cải cách doanh nghiệp

Kết nối cùng chúng tôi