Thanh khoản là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp vận hành ổn định và tạo điều kiện cho tăng trưởng trong tương lai.

Hầu hết các doanh nghiệp đều có lượng lớn tiền mặt bị khóa trong vòng quay vốn lưu động, nằm ở các tài khoản phải thu khách hàng, phải trả nhà cung cấp, hàng tồn kho và các khoản phi thương mại. Bằng cách giải phóng lượng tiền mặt từ vốn lưu động, doanh nghiệp sẽ có thêm vốn phục vụ tăng trưởng, thực hiện chuyển đổi, thực hiện M&A, thanh toán nợ hoặc chi trả cổ tức.

Ngoài việc cải thiện cân đối tài chính, việc tối ưu hóa vốn lưu động cũng đồng thời giúp quy trình hoạt động trở nên tinh gọn và hiệu quả hơn. Điều này thúc đẩy cải tiến vận hành, tạo ra lợi thế về chi phí, và khiến việc hợp tác với doanh nghiệp trở nên dễ dàng hơn cho cả khách hàng và các nhà cung cấp.

Tính bền vững là trọng tâm trong các phát kiến về tối ưu hóa vốn lưu động của chúng tôi. Sai lầm thường thấy khi triển khai tối ưu hóa bao gồm: quá phụ thuộc vào các chiến thuật nhằm đạt được lợi ích ngắn hạn, chỉ tập trung nỗ lực trong bộ phận tài chính, và tìm cách giải quyết vấn đề ở bề nổi thay vì tìm ra nguyên nhân gốc rễ.

KPMG Việt Nam và Cam-pu-chia sử dụng khung giải pháp độc quyền dựa trên hơn 150 giả thiết nhằm tối ưu hóa vốn lưu động từ góc độ hoạt động, tài chính và cấu trúc. Kết hợp với bộ công cụ phân tích dữ liệu vốn lưu động và kinh nghiệm tư vấn đa lĩnh vực đã được kiểm chứng hiệu quả, chúng tôi đồng hành cùng doanh nghiệp để xác định các cơ hội tiềm năng và tạo ra kết quả thực tế một cách nhanh chóng. 

Tình huống thực tế

Bối cảnh

  • Khách hàng của chúng tôi là chuỗi bán lẻ lớn đang tìm kiếm giải pháp để cải thiện nợ ròng thông qua giải phóng vốn lưu động. Doanh nghiệp có kết quả kinh doanh vượt trội hơn các đối thủ khác xét theo tốc độ tăng doanh thu trong những năm gần đây, và vừa thực hiện thu mua một chuỗi siêu thị để mở rộng hệ thống cửa hàng.
  • Tuy nhiên, sự tăng trưởng nhanh chóng đã gây áp lực lên hoạt động kiểm soát dòng tiền và vốn lưu động. Doanh nghiệp muốn thực hiện đánh giá toàn diện các cơ hội tiềm năng về vốn lưu động  trên cả 2 cơ sở trước và sau hợp nhất.
  • Khách hàng đặt mục tiêu tăng 100 triệu USD tiền mặt tại thời điểm cuối năm bằng việc tập trung tối ưu hóa các tài khoản phải thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp.

Tư vấn của KPMG

  • Phân tích dữ liệu giao dịch liên quan trong vòng 12 tháng (bao gồm dữ liệu bán hàng, PO mua hàng, giao dịch thanh toán, etc); đối chuẩn điều khoản thanh toán, quy trình thanh toán và chính sách nhà cung cấp với thông lệ trong ngành và đánh giá của chuyên gia tại KPMG.
  • Qua rà soát, chúng tôi xác định được cơ hội tối ưu hóa với giá trị khoảng 200 triệu USD, nằm ở chi phí hàng hóa bán lại (GFR) và chi phí hàng hóa không bán lại (GNFR); trong đó bao gồm 3 giải pháp nhanh (thời gian thực hiện: 3 - 6 tháng), và 5 giải pháp trung hạn (thời gian thực hiện: 6 – 9 tháng).
  • Sau rà soát, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ khách hàng lên kế hoạch triển khai, thực hiện và theo dõi tiến trình.
  • Ở giai đoạn thực hiện, KPMG hỗ trợ khách hàng nắm rõ các quy định pháp luật và thông lệ của ngành liên quan đến điều khoản thanh toán; phân loại nhà cung cấp và áp dụng chiến lược riêng phù hơp cho từng nhóm; soạn thảo tài liệu đàm phán với nhà cung cấp; đánh giá tác động tài chính của các giải pháp đối với doanh nghiệp và nhà cung cấp; và hỗ trợ quản lý dự án khi triển khai phát kiến trên toàn hệ thống của doanh nghiệp.

Kết quả

  • Kết quả phân tích nhanh của KPMG đã xác định được cơ hội tiềm năng có thể giải phóng tiền mặt lên đến 200 triệu USD. Tính tới thời điểm cuối năm, chúng tôi giúp khách hàng thực hiện hóa các phát kiến với giá trị khoảng 150 triệu USD, vượt mục tiêu tăng 100 triệu USD tiền mặt của khách hàng.
  • Trong vòng sáu tháng sau đó, chúng tôi tiếp tục tối ưu hóa vốn lưu động với giá trị lên đến 250 triệu USD, đồng thời củng cố mối quan hệ với các nhà cung cấp, tăng tính công bằng và minh bạch của chuỗi cung ứng.

Liên hệ

Tim Kramer

Giám đốc
Trưởng bộ phận Tư vấn Tái thiết và Tái cấu trúc
KPMG Việt Nam

M +84 (0) 917 905 154
E tkramer@kpmg.com.vn
LinkedIn

Trần Ngọc Mai

Trưởng phòng
Bộ phận Tư vấn
Tái thiết và Tái cấu trúc
KPMG Việt Nam

M +84 (0) 903 206 067
E maintran@kpmg.com.vn
LinkedIn

Lê Hải Ly

Trưởng phòng
Bộ phận Tư vấn
Tái thiết và Tái cấu trúc
KPMG Việt Nam

M +84 (0) 932 635 118
E lyhle@kpmg.com.vn
LinkedIn